Detaljerede afdelingsrapporter med TimeLog Departments

TimeLog Departments

  • Opret afdelinger i op til fire niveauer
  • Lån ressourcer fra afdelingerne i mellem
  • Se tid forbrugt på andre afdelingers projekter
  • ABC - Activity Based Costing
  • Rapportér på afdelings - og virksomhedsniveauFå et organiseret overblik

TimeLog Departments gør organisationen med mange medarbejdere og afdelinger nem at håndtere.

Med TimeLog Departments kan I opdele TimeLog Project i en række selvstændige afdelinger, som svarer til jeres organisationsstruktur. TimeLog Departments understøtter en hierarkisk afdelingsstruktur med over- og underafdelinger i op til fire niveauer.

Alle rapporter i TimeLog Project kan vise data enten fra den enkelte afdeling eller hele virksomheden, hvilket giver mulighed for at vinkle rapporterne til ens behov.

ABC - Activity Based Costing

Fordi TimeLog Departments gemmer både medarbejderens og projektets tilknytning til en afdeling, kan du se, hvordan medarbejdere fra en afdeling arbejder på andre afdelingers projekter.

Især bliver værdien, som stabsafdelinger skaber, tydelig, som når en HR-afdeling deltager i ansættelser for en anden afdeling. Denne specielle afdelingsanalyse kan bruges som grundlag for intern fakturering mellem afdelinger. Rapporten har flere forskellige visninger - eksempelvis timer, intern kostpris eller faktureret værdi.

Adgang følger afdelinger

En leders adgang til data og rapporter er begrænset til dennes egen afdeling og eventuelle underafdelinger. Jo længere oppe i organisationen du sidder, desto flere afdelingers data er der adgang til, og jo mere kan du sammenligne på tværs af afdelingerne.

 

 

Spar tid…

Vi kan på 15 min. give dig indblik i, om TimeLog Project matcher jeres behov.

Det er rart at være i stand til at flytte rundt på timer og allokeringer, som vi kan i TimeLog Project.

Håkon Gill
Creative Director and Business Developer, byBrick
Sverige