TimeLog Salary - Nem håndtering af regler for arbejdstid

TimeLog Salary

Nem styring af løntid

 

Giv medarbejderne en nem løsning til håndtering af deres løntid, så de kan spare tid og få bedre overblik i hverdagen.

 

TimeLog Salary er ideel for virksomheder med overenskomst- og timeansatte, fordi der kan laves regler for forskellige overenskomster med hensyn til afspadsering, overtid, ferie og fravær. For eksempel kan I lave den regel, at de første 8 timer i weekenden giver 50% ekstra timer til afspadsering, mens de efterfølgende timer giver 100% ekstra.

Følg med i flextid og afspadsering

 

Med rapporterne i TimeLog Salary kan både medarbejdere og ledelse uge for uge følge hvor mange timer, der er sparet op til afspadsering, og om kontoen for flextid ligger over eller under den aftalte arbejdstid.

Der er flere måder at håndtere løntid med TimeLog Salary. Enten ved at bruge et online stempelur eller udvide ugesedlen med en løntidssektion. For hver medarbejder kan I bestemme, hvilken af mulighederne, der skal være til rådighed for vedkommende.

Derved bliver indsamlingen af løntid mere fleksibel, idet fx administrative medarbejdere arbejder på en anden måde end medarbejderne i en produktionshal gør. Forskelle i håndteringen af løntid imødegås derved med tre smidige løsninger i samme system.

Smart online stempelur (punch clock)

 

TimeLog Salary fungerer som et stempelur i TimeLog. Du logger ind, når du møder, og logger ud, når arbejdsdagen slutter. Derefter fordeler du timerne på de projekter, som du har arbejdet på i løbet af dagen, i en af TimeLogs tidsregistreringsinterfaces.

Der er to interfaces at vælge i mellem, hvis I ønsker at gøre brug af stopuret.  

Løntid i ugesedlen

 

Er der ikke brug for at kende medarbejdernes arbejdstidspunkter, så kan I vælge at udvide ugesedlen med en løntidssektion. Her indikerer medarbejderne, hvor mange af timerne der er normalarbejdstid og fordeler resten af timerne på de opsatte lønkoder. På denne måde holder TimeLog Salary styr på din afspadsering og flex, mens tal for fx projekttid og fakturérbare timer håndteres af TimeLog.

 

Lige nu bruger vi TimeLog til tidsregistrering, projektstyring og løn-kørsler, og det er supernemt.
Anna Porse Nielsen
CEO, Seismonaut A/S

Er du interesseret?

Det behøver ikke tage mere end 15 min. at finde ud af, om TimeLog er noget for jer!