Rådgivende ingeniører - få styr på projektporteføljen

Rådgivende ingeniører

Få styr på jeres projektportefølje

 

Det skal være nemt at omlægge planer, og I skal med det samme kunne se konsekvenserne.

 

Som rådgivende ingeniører har I brug for overblik og konkret viden om, hvor langt I er nået med jeres projekter. TimeLog Project giver jer overblikket over jeres projektportefølje, og I kan hele tiden følge jeres nøgletal og performance såsom jeres projekters og kunders rentabilitet og dækningsgrad. 

Vi kan give jer en unik mulighed for at styre jeres kontrakter på en let og overskuelig måde. På hvert enkelt projekt er der en kontraktside, hvor fremdriften på de forskellige kontrakter vises. Her styres det også, hvordan de værdiskabende aktiviteter skal fordeles på opgaver, medarbejdere og leverancer. Alt bliver løbende opdateret baseret på medarbejdernes tidsregistreringer.

 

Få styr på jeres ressourcer

 

I lever i en travl hverdag, og det skal derfor være nemt at omlægge planerne, hvis behovet opstår. For at være på forkant skal I med det samme kunne se konsekvenserne – både økonomisk og ift. ressourcesituationen på jeres andre projekter. Med TimeLog Projects ressourcestyring kan I nemt justere planer. 

 

Styring af igangværende arbejder på fastprisprojekter

 

Ofte ønsker rådgivende ingeniører månedlig styring af igangværende arbejder, fx grundet mange og langvarige fastprisprojekter. Ved at benytte tilkøbsmodulet TimeLog EVM får I mulighed for at vurdere jeres igangværende arbejder løbende, så I hele tiden ved, hvad jeres færdiggørelsesgrad er.  

Som rådgivende ingeniører har I brug for overblik og konkret viden om, hvor langt I er nået med jeres projekter. TimeLog Project giver jer overblikket over jeres projektportefølje, og I kan hele tiden følge jeres nøgletal og performance såsom jeres projekters og kunders rentabilitet og dækningsgrad. 

 

Integration til økonomisystemer

 

Fakturér i TimeLog Project så hele projektøkonomien er samlet og overfør derefter fakturaerne til jeres økonomisystem fx e-conomicAxapta/Navision eller Visma Administration. Bruger I et andet økonomisystem, er det muligt at importere fakturagrundlaget ved hjælp af vores fakturaeksport. Dermed kan jeres projektledere hele tiden få overblik over den samlede projektøkonomi, når de er i løbende dialog med kunderne. 

 

Implementering

 

Opsætning og implementering af TimeLog Project foregår over en tidsperiode på 2-6 uger. I denne periode indgår ca. 2-6 dages træning (alt efter behov) med en TimeLog-konsulent, der efter 2-3 måneders brug vil afholde en opfølgningsworkshop, hvor der samles op på erfaringer med systemet.