TimeLog Project 5.3 er nu klar

Ny release - TimeLog Project 5.3

Ny sikkerhedsmodel, nye rapporter og første del af TimeLog Projects nye API

Hen over sommeren har vi afsluttet en række mindre forbedringer af TimeLog Project, og det samler vi nu i en lille release - version 5.3.

Releasen indeholder bl.a. to nye rapporter, justeringer og konsistensrettelser i brugergrænsefladen, nye muligheder i TimeLog Tracker og første del af TimeLog Projects nye API.

Den enkelte bruger vil kun opleve, at TimeLog er blevet en lille tak hurtigere og mere konsistent - men ellers er alt ved det gamle.

API'et er udviklet med henblik på integration til andre systemer og på at muligøre ekstern udvikling af add-on produkter til TimeLog Project, f.eks. mobile tidsregistreringsklienter. Vi har selv releaset en iPhone app i foråret, som bruger det nye API til at udveksle data med TimeLog Project.

V5.3 dækker også over en omlægning af rettighedsstyringen i TimeLog Project. I første omgang giver dette mulighed for at differentiere mellem hvilke brugere, der har adgang til tilkøbsmoduler i TimeLog Project. 

Nye rapporter i v5.3

Ny rapport - Sælger pipeline
Rapporten Sælger pipeline er en del af TimeLog CRM og er målrettet salgschefen eller den administrerende direktør, som gerne vil kunne analysere den enkelte sælgers pipeline. Rapporten præsenterer på overskuelig vis sælgerens pipeline og besvarer følgende spørgsmål:

  1. Hvor mange emner den enkelte sælger har på de forskellige trin i salgsprocessen?
  2. Hvad er henholdsvis den vægtede og den fulde værdi af pipelineen på de forskellige trin i salgsprocessen?
  3. Hvilke konkrete kundeemner arbejder den enkelte sælger på?

Rapporten Sælger pipeline er god til virksomheder, hvor der er flere sælgere ansat, og hvor disse arbejder med et betydeligt antal salgsemner ad gangen. Salgschefen kan hurtigt og præcist lave en "top-down" analyse på følgende niveauer:

  1. Sælgers pipeline totalt - grupperet per måned / kvartal (Kroner / Antal emner)
  2. Sælgers pipeline summeret per salgstrin
  3. Sælgers pipeline per salgsemne

Rapporten kan filtreres på en række dimensioner herunder land, branchekode, kundestatus (salgstrin) og afdeling (hvis man har modulet TimeLog Departments) og kan i øvrigt eksporteres til MS Excel, MS Word og alle de øvrige standard eksportformater i TimeLog. 

2010-1

Udsnit fra rapporten Sælger pipeline

Ny rapport - Sign-off report
Sign-off rapporten er udviklet til konsulenter, der har brug for at kunne sende hver kunde en månedsrapport over forbrugt tid, således at kunden skriftligt kan godkende tidsforbruget. Rapporten giver et printvenligt overblik over tidsforbruget pr. dag samt information om konsulent og kunde, så rapporten er lige til at skrive ud og aflevere til kunden.

For hver dag hvor der er registreret tid, er tidsforbruget dokumenteret med information om, hvilke faser der er registreret tid på, eventuelle kommentarer fra tidsregistreringerne samt det samlede tidsforbrug.

Udskriften kan enten vise alle dage i måneden, så man let kan sammenholde udskrifterne måned for måned, den kan begrænses til de dage, hvor der er registreret tid, eller udvalgte datoer, som brugeren selv markerer. 

 2010-2

Rapporten Customer Signoff - målrettet konsulenter

Ny sikkerhedsstruktur i TimeLog Project

I TimeLog Project 5.3 er TimeLogs sikkerheds- og brugerstyring blevet ændret og gjort mere fleksibel. I denne version betyder dette, at man kan styre præcist hvilke medarbejdere, der har adgang til de forskellige moduler. På denne måde kan man styre, hvem der skal kunne tilgå TimeLog CRM,TimeLog Help Desk eller TimeLog Salary. 

2010-3

Rediger medarbejder. Bemærk muligheden for at give den enkelte medarbejder adgang til modulerne TimeLog CRM, TimeLog Help Desk og TimeLog Salary.

På lidt længere sigt - i kommende versioner af TimeLog Project - betyder denne omlægning, at brugeren selv vil kunne definere adgangsroller og derved styre præcist, hvilke funktioner og sider de enkelte brugere skal have adgang til i TimeLog Project.

TimeLog API v2.0

I v5.3 introduceres den første aflevering på vores nye API. Et API er et interface til et IT-system, som gør det muligt at udveksle data og integrere med andre IT-systemer.

API'et garanterer 3 års levetid på løsninger udviklet mod en given version af API'et fra versionens releasedato.

Første release af det nye API indeholder den grundlæggende sikkerhedsmodel og to API moduler. Ét til synkronisering af Kunder og Kontaktpersoner og ét til tidsregistrering. Sidstnævnte modul er brugt i forbindelse med udviklingen af TimeLog Tracker og Tracker for iPhone.

Vi vil løbende arbejde på at udvide API'et med nye moduler. I de kommende releases vil vi understøtte alle de data, der bl.a. skal til for at udveksle data mellem TimeLog Project og økonomisystemer.

Mindre udvidelse af TimeLog Tracker

TimeLog Tracker har i den nye version fået udvidet søgefunktionaliteten.

Er jeres TimeLog Project sat op til, at medarbejderne kan registrere tid på alle aktive projekter og faser, vil man ved at trykke på den lille lup i søgefeltet, kunne skifte mellem søgning i projekter/projektfaser, som medarbejderen er allokeret til og søgning i alle aktive projekter/projektfaser.

Søgning i allokerede projekter/projektfaser vil lave en lokal søgning i de allerede downloadede projektfaser mens søgning i alle projekter vil foretage en søgeforespørgsel direkte mod jeres TimeLog Project. 

 2010-4

Udsnit fra TimeLog Tracker. Bemærk muligheden for at søge i enten alle eller egne projekter

Version 5.4 på vej

Det var nyhederne i version 5.3. Vi er allerede godt i gang med version 5.4, som vil blive releaset i november. Version 5.4 vil blandt andet byde på en større opdatering af TimeLog Project projektstyringsmodul, hvilket blandt andet vil inkludere nye features såsom projektstadier, ETC, nemmere tildeling af tid via projektgrupper og meget mere.