Det brugerdefinerede kommentarfelt og ugeseddel i TimeLog Project

Tak for et godt seminar - sådan gør du hverdagen nemmere!

Årets kundeseminar er overstået, og hos TimeLog er vi nu i fuld gang med at planlægge de næste releases, som vi kan præsentere til næste seminar.

Dette års seminar kunne både byde på præsentationen af et nyt ressourceplanlægningsværktøj, nye valuta- og timepris funktioner til internationale projekter samt en masse generelle forbedringer, der gør hverdagen lettere for dig som bruger. På seminaret viste en af TimeLogs konsulenter, Pernille Gaustad, hvordan små forbedringer kan gøre en stor forskel. Hun kom blandt andet ind på følgende emner:

Vi fik rigtig mange gode spørgsmål fra salen. Et af dem var, hvordan man nemmere kan overskue ugesedlen, hvis man har rigtig mange opgaver på sin liste, og et andet var, hvordan man kan registrere mere end tid og den almindelige kommentar sammen med en tidsregistrering.

Hvad nu hvis jeg vil registrere mere end bare tid?

Det brugerdefinerede kommentarfelt er en af de små features, der gør det muligt at kunne lave to kommentarer til samme tidsregistrering. Det kan eksempelvis bruges til at registrere eksterne supportsagsnumre, så alle tidsregistreringerne på en supportsag nemt kan faktureres på én gang. Dette gøres ved at filtrere på den unikke kommentar og samle alle registreringerne på fx én linje på fakturaen. På et spørgsmål fra salen, bekræftede Pernille, at det brugerdefinerede kommentarfelt også i knebne tilfælde kan bruges til at registrere fx overtid på opgaver, selvom vi fra TimeLogs side anbefaler et tilkøb af TimeLog Salary, der giver en mere helstøbt håndtering af overtid, flex og fravær. 

Den brugerdefinerede ugeseddel

Pernille demonstrerede, hvordan man med få klik kan komme rundt om dette problem ved at vælge brugerdefineret ugeseddel under Filtrer ugeseddel. Denne visning kan i højre side vælges at skulle være default visningen i fremtiden, så man slipper for det fulde overblik over alle opgaver. 

Brugerdef ugeseddel

I den brugerdefinerede ugeseddel vælger du selv, hvilke af dine opgaver, som du er allokeret til, du vil have vist. Du har muligheden for selv at til- og fravælge opgaver i denne visning. Derved opnår du et bedre overblik i din tidsregistrering, så tiden registreres korrekt og præcist.

Femte seminar på fire år

For alle i TimeLog er vores seminarer en rigtig god mulighed for at hilse på både nye og gamle kunder, og vi er utrolig taknemmelige for al den tilbagemelding, vi får til disse events. Dels har vores kunders tilbagemeldinger direkte indflydelse på, hvilken retning vores produktstrategi går, og dels er det værdifuld viden om, hvordan vores kunder rent faktisk bruger TimeLog Project i dagligdagen, samt hvilken værdi TimeLog Project bidrager til at skabe ude hos vores kunder. Derfor vil vi gerne sige tak til alle de fremmødte, der havde lyst til at bruge en formiddag på at give os vigtig og brugbar feedback. Vi glæder os til at vende tilbage næste år med en masse nye features – faktisk 15 af dem, som it- og udviklingschef Christoffer Lanstorp præsenterede under indlægget om TimeLogs  roadmap for 2013.

Tak for denne gang – og på gensyn næste år!