Tidsregistrering bliver nemt med den brugerdefinerede ugeseddel

Hurtig tidsregistrering med den brugerdefinerede ugeseddel

Den brugerdefinerede ugeseddel er en smart måde at tilpasse sit ugeskema til jeres specifikke tidsregistrering. I denne blogpost fortæller vi, hvordan I opsætter den brugerdefinerede ugeseddel i TimeLog Project.

Hvorfor skal jeg oprette en brugerdefineret ugeseddel?

Den brugerdefinerede ugeseddel er et genialt værktøj til at give medarbejderne et større overblik, når de skal registrere tid i ugesedlen. Ved kun at tilknytte de aktive projekter for en given periode, undgår medarbejderne at se hele listen af projekter, hvor de er i ressourcegruppen - men ikke nødvendigvis er allokeret med timer. Det sparer tid i tidsregistreringen og giver bedre overblik, når der kun er de aktivt benyttede faser tilknyttet på listen.

Undgå at projekter forsvinder fra listen

Som udgangspunkt er TimeLog Project opbygget således, at har en medarbejder arbejdet på faser i et projekt, hvortil denne er tilknyttet, enten som ressource eller allokeret medarbejder, vil denne fase fremgå på ugesedlen for den pågældende uge. Problemet kan opstå, når den brugerdefinerede ugeseddel aktiveres, hvorefter der skiftes ugenummer i kalenderen, og fasen herefter forsvinder fra listen, fordi medarbejderen endnu ikke har registreret timer på den i den nye uge. Er projektet tilknyttet den brugerdefinerede ugeseddel, selvom medarbejderen kun er i ressourcegruppen (og ikke er allokeret med timer) – vil det dog stadig være aktivt på den brugerdefinerede ugeseddel.

Sådan opretter du den brugerdefinerede ugeseddel

For at få tilknyttet projektet til den brugerdefinerede ugeseddel, skal den vælges fra listen på ugesedlen (F12). 

Hovedmenu

Herefter vælges ”Brugerdefineret ugeseddel” fra rullemenuen øverst:

Brugerdefineret Ugeseddel

Herefter vælges ”Tilføj projektfaser til ugeseddel”:

Tilpas Ugeseddel

I et pop-up vindue kan der nu tilknyttes faser fra de allokerede projekter på den brugerdefinerede ugeseddel:

Tilføj Projekter Til Brugerdefineret Ugeseddel

Når de ønskede faser er valgt, klikkes der på ”Gem”. Processen gentages for alle de ønskede projekter. På denne måde kan der sammensættes en helt individuel ”Projektportefølje” på den brugerdefinerede ugeseddel, der vil figurere fast på listen over projekter.

Når du skal fjerne projekterne igen

Når en fase eller et projekt lukkes, kan der som udgangspunkt ikke registreres tid på faserne mere. Derfor vil denne handling automatisk fjerne projekterne fra listen, selvom de var tilknyttet medarbejderens brugerdefinerede ugeseddel fra starten. 

Hvis du skal fjerne projekterne, gøres dette ved at klikke på "Skjul" ud for hvert projekt:

Fjern Projekter Fra Brugerdefineret Ugeseddel

 

Ud for kolonnen ”Total”, klikkes der på ”Skjul”. Projektets fase/faser vil nu ikke længere fremgå på listen over tilknyttede projekter i den brugerdefinerede ugeseddel. 

Spørgsmål og hjælp...

Husk, at din systemadministrator kan hjælpe dig med at sætte ugesedlen op, hvis du har brug for at prøve denne funktion af - derudover kan I på alle hverdage kontakte os på support@timelog.dk

Thomas Ljungqvist

Thomas Ljungqvist