Lønkodegrupper i TimeLog Project - sådan opdeler du løntid

Ny lønkodefunktion

Med TimeLog Projects lønkodegrupper har du nu mulighed for at differentiere, hvilke lønkoder de forskellige medarbejdere kan registrere tid på.

Den nye lønkodefunktion gør det muligt at inddele medarbejderne i forskellige grupper med bestemte lønkoder, som er relevante for den enkelte gruppe af medarbejdere. En lønkodegruppe kan f.eks. være en specifik afdeling, en bestemt type lønkontrakt eller en lokation i udlandet.

Hvorfor lønkodegrupper?

De enkelte medarbejdere arbejder ofte under forskellige overenskomster, befinder sig i forskellige lande eller har nogle forskellige ansættelsesforhold, hvorfor det varierer hvilke lønkoder, der har relevans for den enkelte medarbejdergruppe. Derfor er det hensigtsmæssigt at kunne inddele medarbejderne i lønkodegrupper med relevante lønkoder for fx arbejdstid, flex, ferie, sygdom, barsel og barns første sygedag. Eksempelvis er sygdom og flextid ikke relevante for freelancere, mens fastansatte medarbejdere har brug for at registrere tid på fx barsel.

Når en medarbejder er blevet tilknyttet en lønkodegruppe, er det muligt for medarbejderen at registrere tid på de lønkoder, der er tilknyttet gruppen. Det er ikke muligt for medarbejderen i en bestemt lønkodegruppe at registrere tid på andre end deres egne lønkoder eller se, hvilke lønkoder andre grupper har tilknyttet.

Hvordan får du adgang til Lønkodegrupper?

Funktionen Lønkodegrupper er integreret i TimeLog Project Enterprise Edition. Du kan dog også få adgang til funktionen, hvis du er Business eller Team kunde, da man ved tilkøb af modulerne TimeLog Departments eller TimeLog Salery har adgang til funktionen.

Hvordan gør man?

I videoen nedenfor præsenterer en af TimeLogs supportere lønkodefunktionen i praksis:

 

Anne Katrine Johansen

Anne Katrine Johansen