TimeLog releaser otte nye kontrakttyper

Få styr på projektøkonomien med den nye kontraktstyring

Vi har i det seneste halve års tid arbejdet på at løfte den økonomiske projektstyring til et helt nyt niveau, som bliver releaset senere på året.

Vi har lyttet til vores kunder og deres feedback, som vi har fået omkring kontraktstyring og skabt en mulighed for kontrakthåndtering. Det frigiver tid til indtægtsdækkende aktiviteter i stedet for spildtid ved manuelle processer og hjemmelavede regneark.

Det er en ny platform, som især projektlederen får gavn af, med udgangspunkt i otte forskellige kontrakttyper, som understøtter de daglige behov for kontrakt- og værdistyring.

”Helt overvejende er det konsulentvirksomhederne, som får et løft. Virksomheder som afregner deres kunder på fastpris eller andre mere avancerede kontrakttyper. Virksomheder som leverer faste serviceydelser, som afregnes fx månedsvis, kvartalsvist eller årligt. Det er hovedsageligt projektlederen og økonomi-controlleren, som oplever en forandring med den nye release”, fortæller Søren Lund, adm. direktør i TimeLog.

Projektlederen og økonomimedarbejderen får en overskuelig kontraktside, der giver mulighed for at styre fremdrift på projekterne og detaljeret styre, hvordan værdien af det producerede arbejde skal fordeles mellem opgaver, medarbejdere og leverancer.

De største ændringer vil for nuværende kunder være:

   • At man kan adskille rejseomkostninger og rejsetid fra hovedleverancen
   • At man kan have underleverandører i fastprisprojekter uden at ødelægge de økonomiske nøgletal
   • At vi nu understøtter kontrakttypen klippekort
   • At fastprisfaser nu bliver mere avancerede
   • At man kan sætte maks. budget på medgået tid
   • At man kan få systemet til at notificere projektlederen, når budgettet er ved at være brugt

De otte kontrakttyper dækker over fire kontraktformer på medgået tid og fire på fast pris med mulighed for at have flere underkontrakter under hver. De dækker de otte grundtyper, som anvendes blandt størstedelen af professionelle service organisationer.

Rent praktisk bruger projektlederne kontrakterne til at strukturere projektets økonomi på en overskuelig måde. ”På den enkelte rolle i rettighedssystemet kan det angives, om rollen har adgang til kontraktsiden. Dermed er det muligt at adskille rettigheder til projektøkonomi fra rettigheder til projektstyring.”, forklarer Søren Lund.

Noget som især har været efterspurgt i TimeLog Project er håndteringen af Klippekort. Med release af kontraktstyringen kan klippekort (fx 50, 100 og 200 timer) nu administreres på en meget bedre måde end tidligere sammen med muligheden for at kunne have eksterne omkostninger under fastprisaftaler uden, at beregningerne bryder sammen.

Med forandring møder man ofte en smule frygt for omstillingsprocessen. Det er der ingen grund til med denne release. Man skal ikke være bekymret for at skulle i gang med brugen af kontrakterne. ”Det sker helt af sig selv, da man skal vælge en kontrakttype, når der oprettes et nyt projekt. Derved oprettes en kontrakt. Opgraderede kunder vil få flyttet deres nuværende økonomistruktur over i kontraktmodulet, så afregningstypen fastprisprojekt bliver til en fast pris kontrakt, fastprisfaser bliver til TDR (task driven revenue) kontrakter osv.

Vi er spændte på at få feedback fra vores kunder, når de har taget det i brug, da vi er sikre på, at det løser langt størstedelen af deres daglige udfordringer”, siger Søren Lund.

Helt overvejende er det konsulentvirksomhederne, som får et løft. Virksomheder som afregner deres kunder på fastpris eller andre mere avancerede kontrakttyper.
Søren Lund
Adm. direktør, TimeLog

Whitepaper

Læs mere om kontraktstyring og de otte kontrakttyper her.