Se TimeLogs priser og find ud af hvad I har behov for!

Priser fra 99 kr. 

pr. bruger/måned

Vælg din version - Gratis i 30 dage

Basic Team Business Enterprise
Fokus på brugervenlig tidsregistrering,lønstyring og rapportering. Få teamet hurtigt igang med simpel projektstyring, tidsregistrering og fakturering. Maks 5 brugere. Komplet projektstyring, projektfakturering og ledelsesrapportering. Med styrker til at drive den komplekse organisation med større krav.
Start gratis demo nu Start gratis demo nu Start gratis demo nu Start gratis demo nu
 • Tidsregistrering
 • Udlægsregistrering
 • Flex, ferie og afspadsering
 • Godkendelsesprocesser
 • Kundedatabase
 • Rapportering
 • Adgang til API
 • Ubegrænset support
 • Tidsregistrering
 • Udlægsregistrering
 • Projektstyring
 • Fakturering
 • Kundedatabase
 • Rapportering
 • Ubegrænset support
 • Online hjælp og træning
Alt i Team Alt i Team
 • Ubegrænset antal brugere
 • Projekter til fast pris
 • Ressourcestyring
 • Afregning efter betalingsplaner
 • Flex og afspadsering
 • Rejseafregning og kørsel
 • Ekstra kategorier og dimensioner
 • Avanceret rapportering
 • Godkendelsesprocesser
 • Adgang til API
Alt i Business
 • Personlig supporter
 • Afdelingsstruktur
 • Kompetencedatabase
 • To-trins godkendelse af timer
 • Flere fakturaserier
 • Udvidet timeprishåndtering
 • Avanceret adgangskontrol
 • Eget testmiljø
 • Personlig account manager

Udspecificering

PriserBasicTeamBusinessEnterprise
Antal brugere Angiver hvor mange brugere der maksimalt kan være tilknyttet systemet. Ubegrænset Op til 5 Ubegrænset Ubegrænset
Eksterne brugere Begrænser adgang for fx freelancere til kun at tidsregistrere på egne projekter.
Levering TimeLog Project lejes som en service, da det er webbaseret software, som der er adgang til gennem en browser. I slipper for selv at skulle installere en server og vedligeholde og drifte denne – alt dette sørger vi for, så I kan koncentrere jer om jeres kerneforretning. Hosting Hosting Hosting Hosting
Betaling Team-udgaven betales med enten Visa, Mastercard eller Dankort. Du får en kvittering per email.
Basic-, Business- og Enterprise-udgaverne betales via faktura.
Faktura/kvartalsvis Kreditkort/månedligt Faktura/kvartalsvis Faktura/kvartalsvis
2048 bit SSL-kryptering TimeLog Project afvikles over en krypteret internetforbindelse med VeriSign som partner.
TimeLog Project kan også sættes op, så der kun er adgang fra bestemte IP-numre.
Yderligere servicesBasicTeamBusinessEnterprise
Online support TimeLog har en effektiv online support, hvor I finder brugervejledninger, whitepapers, webinarer, video-guides etc.
Email og telefonsupport To navngivne supportkontakter hos jer kan kontakte TimeLog Project via email eller telefon. Team-udgaven kan suppleres med et klippekort til email og telefonsupport for DKK 750,– for fem henvendelser. Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset
Personlig supporter Med Enterprise-udgaven får I en personlig supporter, som I kan kontakte direkte.
Personlig account manager Med Enterprise-udgaven får I en account manager, som I kan kontakte direkte.
Testmiljø En kopi af produktionsmiljøet, hvor nye features, interne arbejdsprocesser og andre eksperimenter kan afprøves uden risiko for det daglige produktionsmiljø.
TidsregistreringBasicTeamBusinessEnterprise
Ugeseddel Ugesedlen viser ugens syv dage på den ene led og projekterne på den anden led. Navigér med piletasterne og vælg selv hvilke projekter, der vises i ugesedlen.
Timeseddel Timesedlen er særligt nyttig for dem, der skifter mellem mange projekter og aktiviteter – eller når der er høje krav til detaljeret dokumentation. I Business- og Enterprise-udgaven kan man fra timesedlen indikere, om arbejdet kan faktureres.
TimeLog Tracker for Desktop En lille overskuelig applikation, der kører både på Windows og Mac. Registrer tid vha. et stopur eller ved at vælge opgaver og angive tidsforbruget.
TimeLog Tracker er hurtig og nem at gå til – og kører ellers i baggrunden, mens der arbejdes.
TimeLog Project for iPhone En iPhone app til at registrere tid med, når man er på farten eller ikke vil tænde for computeren. Den virker både online og offline og indeholder hele jeres kunde- og kontaktdatabase, så I kan ringe jeres kunder op direkte fra telefonen samt få rutevejledning på farten.
TimeLog Project for Android En Android app til at registrere tid med, når man er på farten eller ikke vil tænde for computeren. Den virker både online og offline og indeholder hele jeres kunde- og kontaktdatabase, så I kan ringe jeres kunder op direkte fra telefonen samt få rutevejledning på farten.
TimeLog Mobile TimeLog Mobile er beregnet til dem, der vil tidsregistere, men ikke har en smartphone eller adgang til en computer.
Komme/gå-registrering Udvidelsen TimeLog Salary indeholder et virtuelt stempelur, hvor du logger ind, når du møder, og logger ud, når arbejdsdagen slutter. Timerne fordeles på de projekter, som du har arbejdet på i dagens løb. Dette bruges især af time- og overenstkomstansatte.
Flextidsberegning, simpel Med TimeLog Project får du en række redskaber til at håndtere medarbejdernes flextid, afspadsering, ferie, sygdom og orlov. Det letter lønkørsler og ferieplanlægning og giver ledelsen overblik over ressourcesitautionen. Til både medarbejdere og ledelse er der rapporter, som opgør arbejdstid, fravær og ferie.
Flextidsberegning, avanceret Udvid med TimeLog Salary, der gør det let for dig at håndtere overenskomst- og timeansatte medarbejdere, som har behov for mere end 1:1 flexhåndtering.
Gruppering af lønkoder Indel jeres lønkoder i forskellige grupper. Det kan fx være lande- eller overenskomstspecifikke lønkodegrupper. Dermed ser den enkelte medarbejder kun de flex- og fraværstyper, som er relevante for dem.
Feriestyring Med TimeLog Project får du en række redskaber til at håndtere medarbejdernes flextid, afspadsering, ferie, sygdom og orlov. Det letter lønkørsler og ferieplanlægning og giver ledelsen overblik over ressourcesitautionen. Til både medarbejdere og ledelse er der rapporter, som opgør arbejdstid, fravær og ferie.
Fraværshåndtering Med TimeLog Project får du en række redskaber til at håndtere medarbejdernes flextid, afspadsering, ferie, sygdom og orlov. Det letter lønkørsler og ferieplanlægning og giver ledelsen overblik over ressourcesitautionen. Til både medarbejdere og ledelse er der rapporter, som opgør arbejdstid, fravær og ferie.
Et-trins godkendelse af timer Godkendelsesflow for timesedler, hvor man kan se, hvem der har godkendt medarbejdernes timer.
Derudover er kan man se, hvor rettidigt medarbejderne registrerer tid, og hvornår det senest er gjort.
To-trins godkendelse af timer Med to-trins godkendelse af timer er det først de enkelte projektledere, som godkender timer på deres projekter, hvorefter en afdelingsleder godkender hele medarbejderens ugeseddel.
ProjektstyringBasicTeamBusinessEnterprise
Projektplan TimeLog Project kan håndtere en projektplan med op til fem niveauer, hvor faserne kan flyttes med musen, kopieres og omdøbes, hvilket gør det nemt at planlægge selv meget store projekter. Alle faser oprettes ud fra standardindstillinger, så kun undtagelserne skal ændres. Projektlederne kan lynhurtigt lave nye projekter ud fra skabeloner eller ved at kopiere andre projekter, hvilket samtidig vil bidrage til udbredelsen af en ensartet projektmodel for virksomheden.
Simpel indkøb/udlæg Når du registrerer udlæg i TimeLog Project, kan de knyttes til projekter. Få godtgørelse for dine udgifter, som også kan viderefaktureres til kunden. Udskriv en oversigt fra TimeLog Project og vedlæg dine bilag, når du vil aflevere udlæg. Der kan opsættes processer for godkendelse og af indleverede udgifter – og det sparer tid i administrationen, at alt er samlet i et system.
Avanceret indkøb/udlæg Med den avancerede indkøb/udlægsafregning, kan TimeLog Project blandt andet håndtere forskellige valutaer på udlæg, forskellige udlægstyper, leverandører kan tilknyttes udlæg og der kan lægges en avance på indkøb/udlæg, som skal viderefaktureres til kunder. Udskriv en oversigt fra TimeLog Project og vedlæg dine bilag, når du vil aflevere udlæg og rejseafregninger. Der kan opsættes processer for godkendelse og afstemning af indleverede udgifter i TimeLog Project – og det sparer tid i administrationen, at alt er samlet i et system.
Rejseafregning Når du registrerer rejser i TimeLog Project, kan de knyttes til projekter. Du modtager godtgørelse for dine udgifter, og de kan let viderefaktureres til kunden. I rejseafregningen kan du registrere kørsel, diæter, ophold og andre omkostninger. Udskriv en oversigt fra TimeLog Project og vedlæg dine bilag, når du vil aflevere udlæg og rejseafregninger. Der kan opsættes processer for godkendelse og afstemning af indleverede udgifter i TimeLog Project – og det sparer tid i administrationen, at alt er samlet i et system.
Budgettering Det er muligt at budgettere på flere niveauer i TimeLog Project. På projekt-, fase- og personligt niveau. I Business og Enterprise udgaverne kan der tilmed budgetteres på forskellige kontraktformer på samme projekt.
Medgået tid På medgået tid faktureres kunderne per time, der er forbrugt på projektet. Det er muligt at bruge forskellige timepriser på samme personer og forskellige priser alt efter, hvilken opgave der løses.
Fastprisstyring TimeLog Project kan håndtere forskellige kontraktformer på projekterne: medgået tid, fast pris og klippekort. Det er endda muligt at blande forskellige kontraktformer i samme projekt. Det hele kan styres fra projektets betalingsplan. Som en af de få på markedet tilbyder TimeLog Project avanceret beregning og fordeling af værdi på fastprisprojekter, der understøtter selv komplekse projekter og afregningsformer.
Valutahåndtering, simpel Opret din prisliste i forskellige valutaer, så du kan håndtere projekterne og faktureringen i den valuta, de er solgt. Derudover er det muligt at håndtere udlæg og rejseafregning i forskellige valutaer. I rapporteringen kan du vælge, i hvilken af dine prisliste-valutaer, du ønsker at rapportere i. Dermed kan alle projekter omregnes til samme valuta ved deres sammenligning.
Valutahåndtering, avanceret Med den avancerede valutahåndtering kan I vælge, om I ønsker yderligere valutaer udover dem i jeres prisliste, der skal være tilgængelige i rapporteringen. Dermed kan I benytte flere forskellige valutaer til rapportering, selvom I fx kun har priser i EUR og DKK. Har I kontor i USA, vil de så kunne se tallene i USD.
Kundespecifikke timepriser Ofte har nogle kunder aftalt nogle helt specifikke timepriser, som andre kunder ikke skal benytte. Det er derfor muligt at have kundespecifikke timepriser, som kun er aktive på en specifik kunde, så man er sikker på, at de ikke bliver brugt ved en fejl på andre projekter.
Udvidet timeprishåndtering I TimeLog Project Enterprise er der mulighed for at oprette ekstra standardprislister til forskellige juridiske enheder. Dette kan fx være nyttigt, hvis I har kontorer i flere lande og hvert land har deres egne prislister med særlige ydelser.
Beregning af estimeret værdi På større fastprisprojekter kan det være svært at overskue, hvad den estimerede værdi er på projektet i forhold til den aftalte kontrakt. Dette beregner TimeLog Project automatisk, så man hele tiden kan følge med i færdiggørelsesgraden.
Klippekort Mange virksomheder bruger afregningsformen klippekort. Alt efter hvad der er aftalt med kunden, kan et klippekort være baseret på timer eller værdi. I TimeLog Project kan man beregne begge dele.
Projektdimensioner, udvidet For at få det bedste overblik, så har man brug for forskellige projektdimensioner at kunne trække rapporter ud fra. I Basic-, Business- og Enterprise udgaverne er der udover projekttype mulighed for at trække rapporter baseret på fasetyper og projektkategori, hvilket gør rapporteringsmulighederne endnu dybere.
ETC ETC står for ”Estimate to Complete” og giver projektlederen en indikation af, hvornår de enkelte opgaver på et projekt forventes afsluttet af projektdeltagerne, så eventuelle overskridelser af deadline og budget kan fanges i tide.
Gantt-kort Gantt-kortene i TimeLog Project er et uvurderligt værktøj til visualisering under planlægningen af projekterne og senere til at følge udviklingen.
Import fra Microsoft Project Importer dine projekter fra MS Project til opfølgning og økonomiske beregninger.
FaktureringBasicTeamBusinessEnterprise
Faktura Lav en faktura til kunden nemt og hurtigt baseret på tidsregistreringer og betalingsplan. Gør brug af drag’n’drop redigering, fakturering i fremmed valuta, faste kunderabatter og meget mere.
Bemærk at valutahåndtering ikke er en del af TimeLog Project Team Edition.
Fakturaskabeloner Lav dine egne skabeloner og tilknyt en forvalgt skabelon for bestemte kunder. Det gør det nemt at lave skabeloner med forskellige sprog, tekst etc.
Flere fakturaserier Hvis I har flere forskellige juridiske afdelinger, kan de få hver deres fakturanummerserie, så de kan fakturere særskilt fra TimeLog Project Enterprise Edition.
Betalingsplaner Betalingsplanen er bindeleddet mellem projektplanen og projektets fakturering. Med betalingsplaner kan du planlægge, hvor meget, hvornår og hvordan kunden skal faktureres. Betalingsplaner kan enten være knyttet til et projekt på fast pris, til en fastprisfase eller til arbejde på medgået tid. Projektlederen kan markere om en rate i betalingsplanen er klar til fakturering – og dette fremgår så i fakturamodulet.
Regnskabsperioder Ved at oprette regnskabsperioder i TimeLog Project er det muligt at lave automatisk indtægtsføring for en given periode. Dette bruges mest til at indtægtsføre værdi på fastprisprojekter.
Manuel indtægtsføring Manuel indtægtsføring benyttes, hvis man gerne vil have mulighed for løbende at justere den værdi der er skabt i en periode. Dette bruges især af konsulentvirksomheder, som også har bonusordning til medarbejderne og har brug for at vide medarbejdernes præcise værdiskabelse på fastprisprojekter. Dette kan ofte være en kompleks udregning, men gøres simpelt med modulet TimeLog EVM.
OIOXML/EAN For virksomheder med offentlige kunder er det vigtigt at kunne knytte EAN og OIO XML nummer til fakturaen. Dette sættes på kundeniveau, så det automatisk bliver tilknyttet fakturaen.
Kunder og kontakterBasicTeamBusinessEnterprise
Kundedatabase Fælles kartotek for alle medarbejdere med kunde og kontaktoplysninger. Er integreret med TimeLog Project, så man på kunden kan se projekter og hvad der er faktureret i alt på kunden. Det er muligt at udvide kundedatabasen med dybere CRM funktionalitet såsom pipelinestyring.
Kunder og kontakter i smartphones Få adgang til kunde- og kontaktpersoner fra både vores Android og iPhone app, så I nemt kan kontakte dem på farten. Gør brug af telefonens GPS-funktion og få hurtigt rutevejledningen frem på vej ud til kunden.
BiQ Erhvervsinformation Se nøgletal for dine kunder og kopier oplysninger direkte til TimeLog Project med et enkelt klik. Du kan kopiere navn, adresse, telefon og email, antal ansatte og andre data ind i TimeLog Project på én gang og sikre, at dine data altid er opdaterede.
Segmenteringskriterier Lav jeres egne segmenteringskriterier for kunder og kontaktpersoner, så det er let at lave udtræk til fx kampagner etc.
RessourcestyringBasicTeamBusinessEnterprise
Ressourceplanlægning Få et samlet overblik over, hvor belastede jeres ressourcer er i en given periode. Det er nemt at flytte allokeringer til andre medarbejdere med en mindre belastning samt at hård-booke bestemte tidspunkter, hvor arbejdet skal udføres. Belastningen beregnes baseret på medarbejdernes normtid, ferie- og fraværsplanlægning, helligdage og alle de projekter de har et personligt budget på. Det er også muligt at se booket versus registreret arbejde, der gør det nemt at følge op på planlagt arbejde.
Belastningsberegner TimeLog Projects belastningsberegner ses i flere interfases, når man vil allokere ressourcer. Man kan med det samme se, om de ressourcer man ønsker allokeret til projektet har tid til at foretage det planlagte arbejde eller er overbookede i forvejen.
Statisk/dynamisk belastning I TimeLog Project skelnes mellem statisk og dynamisk belastning af medarbejderne på de enkelte opgaver. Når den dynamiske beregning benyttes, så vil belastningen være foranderlig fra dag til dag alt efter, hvor langt man er fra deadline, og hvor meget der mangler af det planlagte budget. En statisk belastning er ikke foranderlig og vil altid være det samme uanset, om der registreres tid på opgaven eller ej. Denne metode bruges ofte på interne projekter, hvor man gerne vil have en minimumsbelastning på medarbejderne, når man skal have et fuldt ressourceoverblik.
IntegrationBasicTeamBusinessEnterprise
BiQ Erhvervsinformation Se nøgletal for dine kunder og kopier oplysninger direkte til TimeLog Project med et enkelt klik. Du kan kopiere navn, adresse, telefon og email, antal ansatte og andre data ind i TimeLog Project på én gang og sikre, at dine data altid er opdaterede.
e-conomic Fakturer tid, projekter, support, udlæg og rejser i TimeLog Project og overfør de bogførte fakturaer til e-conomic, hvor fakturaerne kan få lagt varer på og indgå i regnskaberne. Med integrationen vil TimeLog Project benytte varenumre fra e-conomic og koble disse til dimensioner, registreringstyper eller timepriser, så fakturaer kan glide ubesværet mellem de to systemer.
Microsoft Dynamics NAV/AX Tovejs synkronisering af kunde- og fakturaoplysninger med automatisk opdatering af data i begge systemer. Derudover er det muligt at overføre indkøb og udlæg fra NAV/AX til TimeLog Project.
Visma Administration Integration til Visma Administration 1000 og 2000 for en nemmere fakturering. Tovejs synkronisering af kunde- og fakturaoplysninger med automatisk opdatering af data i begge systemer. Derudover er det muligt at overføre indkøb og udlæg fra NAV/AX til TimeLog Project.
Fakturalinjeeksport Overfør alle fakturadata fra TimeLog Project til jeres økonomisystem med kun få klik. Skal kun sættes op én gang.
Microsoft SharePoint Fra TimeLog Project kan man oprette “mapper” i Microsoft SharePoint for hver kunde eller projekt – og man får direkte adgang til alle dokumenter i SharePoint, der er knyttet til de enkelte projekter og kunder. I SharePoint får man – ud over alle de features, der er i standard­konfigurationen – en klassifikation af dokumenter ud fra kunder eller projekter – hentet fra TimeLog Project.
Microsoft Project Planlæg dit projekt i MS Project og importer det ind i TimeLog Project for opfølgning og økonomiske beregninger.
API Med TimeLogs API er det muligt at bygge jeres egne integrationer mellem TimeLog Project og andre IT-systemer.
Rapporterings API Med rapporterings API'et kan I lave jeres egne rapporter og fx samle flere rapporter fra TimeLog Project i én.
Filintegrations API Med dette API kan I hente informationer direkte fra TimeLog Project - helt automatisk uden manuelle operationer.
Visma Løn Eksporter løndata om flex, ferie og fravær fra TimeLog Project direkte over i Visma Løn med kun få klik og eliminér dobbeltarbejde.
Hogia Løn Eksporter løndata om flex, ferie og fravær fra TimeLog Project direkte over i Hogia Løn med kun få klik og eliminér dobbeltarbejde.
Exact Med en integration til Exact kan du tilbyde dine ansatte to systemer, der tager udgangspunkt i deres hverdag, og som vil lette processerne.
Fortnox Med en integration mellem de to systemer behøver I nemlig kun at indtaste data ét sted, hvilket vil spare jer for meget manuelt arbejde og samtidig være en kvalitetssikring af, at der ikke laves tastefejl.
LESSOR Løn Eksporter løndata om flex, ferie og fravær fra TimeLog Project direkte over i LESSOR Løn med kun få klik og eliminér dobbeltarbejde.
RapporteringBasicTeamBusinessEnterprise
Standardrapportering Fx intern/ekstern-analyse, fuld projektrapport, projekt-portefølje, tidsregistreringsanalyse, pivot-rapport og omsætningsrapporter.
Udvidet rapportering Dybere økonomiske rapporter som fx budgetopfølgning, dækningsanalyse, projektfaktorberegninger, oversigt over fremtidig likviditet baseret på projekternes betalingsplaner etc.
Med TimeLog Project bliver projektøkonomien målbar og gennemsigtig – med kostpriser, forventet og realiseret omsætning.
Key Performance Index Læg budgetter for medarbejdere og virksomhed og følg, hvordan disse opretholdes. Hver medarbejder har en grafisk oversigt over deres egen performance, og ledelsen kan se, om der skal udbetales bonus.
Afdelingsstruktur Med udvidelsen TimeLog Departments kan TimeLog Project opdeles i selvstændige afdelinger, som svarer til din virksomheds organisationsstruktur. Med en hierarkisk afdelingsstruktur i op til fire niveauer kan der trækkes afdelingsspecifikke rapporter.
Dataudtræk til bl.a. Microsoft Excel Alle rapporter kan eksporteres til Excel-format, og det er muligt benytte specifikke dataudtræksrapporter til rå data. Eksport til Microsoft Excel og Word samt formaterne .xml og .txt understøttes i Basic-, Business- og Enterprise-udgaverne.
UdvidelserBasicTeamBusinessEnterprise
TimeLog CRM TimeLog CRM er skabt til at lette salgsarbejdet og gøre det naturligt at dele kundeoplysninger internt. Sælgere og konsulenter kan samarbejde om at skabe sunde og langsigtede relationer til kunderne. Kundedata, historik, salg, tilbud og pipeline er kernen i TimeLog CRM, som håndterer alle stadier i en kundes livscyklus hurtigt og effektivt.
TimeLog Salary TimeLog Salary gør det let for dig at registrere komme- og gå-tider og/eller håndtere overenskomst- og timeansatte, som har behov for mere end 1:1 flexhåndtering.
TimeLog EVM TimeLog EVM bruges til styring af igangværende arbejder. For mange virksomheder med større projekter er beregning og rapportering af saldoen for igangværende arbejde – værdien af ikke-faktureret arbejde – en kostbar og tidskrævende disciplin. TimeLog EVM gør det muligt at adskille fakturering og indtægtsføring af ydelser.
TimeLog Departments TimeLog Departments gør den store organisation med mange medarbejdere og afdelinger i flere niveauer nem at håndtere. Med TimeLog Departments kan du opdele TimeLog Project i en række selvstændige afdelinger, som svarer til din virksomheds organisationsstruktur. Modulet understøtter en hierarkisk afdelingsstruktur med over- og underafdelinger i op til fire niveauer.
TimeLog Extranet TimeLog Extranet er skabt til virksomheder, der arbejder tæt sammen med deres kunder og ønsker at styrke dialogen yderligere ved at dele information om deres projekter. Med et login kan dine kunder få adgang til at se status på tidsforbrug og fakturering for deres projekter, og du vælger selv, hvad og hvor meget du vil vise frem.