Kontraktafregning der giver jer styr på kundeaftalerne.

Kontraktafregning

 1. 1
 2. 1
 3. 1
 4. 1
 5. 1
 6. 1
 7. 1
 8. 1
 9. 1
 10. 1

Solid kontraktafregning

Roder dit skrivebord med bunker af regneark og hjemmebryggede rapporter for at holde styr på kontraktforholdene på jeres projekter, så vil du få glæde af TimeLogs kontrakt- og værdistyring.

 

Kontraktafregningen er en vigtig proces i din forretning, så du hele tiden er på sporet af, hvor meget du tjener på dine projekter, serviceaftaler og kunder generelt. Det er et styringsredskab, der giver et kvalitetsløft i jeres forretning, og giver jer det store overblik over jeres overholdelse af kundeaftalerne. Hvor tjener I penge, og hvor er det en dårlig forretning?

Afregningstyper til forskellige behov

 

Det er de færreste virksomheder som kan sælge alle deres projekter og ydelser på samme kontraktform. Vi tilbyder derfor otte grundlæggende kontraktafregningstyper, der kan anvendes til at holde styr på både jeres økonomiske kontraktforhold over for kunderne, og jeres interne økonomiske rapportering, som understøtter håndtering af bonusordninger og fakturering.

 

De otte afregningstyper er:

   • Medgået tid – standardkontrakt
   • Acontofakturering med slutafstemning
   • Løbende acontofakturering med periodieafstemning
   • Klippekort
   • Fast pris - Standardkontrakt
   • Faseopdelt indtægtsføring
   • Løbende driftskontrakt
   • Løbende varefakturering

Overskueligt setup

 

Når du opretter et projekt på en kunde, får du en overskuelig kontraktside, hvor du nemt kan overskue fremdriften på kundens kontrakter og detaljeret styre, hvordan værdiskabende aktiviteter skal fordeles på opgaver, medarbejdere og leverancer. Alt bliver løbende opdateret baseret på medarbejdernes tidsregistreringer.

 

Dine nye muligheder med TimeLogs kontraktafregning

 

Et projekt kan have et ubegrænset antal af forskellige underkontrakter. Du har også mulighed for at adskille projektplan og projektøkonomi, så projektlederen kan nedbryde og budgettere indadtil i organisationen uden at blive påvirket af den kontrakt, som er indgået med kunden. Det gør, at I både kan budgettere ift. kontraktværdien og det faktiske tidsforbrug. Projektlederen vil blive notificeret ved nærliggende budgetoverskridelser, så der kan reageres i tide.

 

Bestem selv hvor værdierne skal placeres

 

Mange virksomheder har udfordringer med at få det reelle billede af deres projektøkonomi, når de skal købe ydelser fra leverandører til deres kundeprojekter. Det er muligt i vores kontraktafregning. Rent praktisk betyder det, at eksempelvis rejsetid og omkostninger kan adskilles fra hovedkontrakten og ekstra-leverancer kan styres separat inden for et og samme projekt. Du bestemmer, hvor meget værdi af en kontrakt de eksterne omkostninger skal tage.

Alt i alt giver vores kontraktmodul en unik fleksibilitet til at styre jeres projekt- og kontraktøkonomi. I får en stærk økonomisk styring med overblik over projektfremdrift og jeres økonomiske resultater. 

Er du interesseret?

Det behøver ikke tage mere end 15 min. at finde ud af, om TimeLog er noget for jer! 

Få styr på din forretning med TimeLog - se video...