Rapportering som styrker jeres beslutningsgrundlag

Rapportering

 1. 1
 2. 1
 3. 1
 4. 1
 5. 1

Nøgletal - når du skal bruge dem

TimeLog stiller mere end 80 rapporter til rådighed, så du altid har det fulde overblik.

 

Hånden på hjertet; hvor mange virksomhedsledere ved præcist:

 • Hvor mange timer den enkelte medarbejder bruger internt og eksternt?
 • Hvor mange timer den enkelte konsulent har faktureret sidste måned?
 • Hvor gode projektlederne egentlig er til at overholde deres budgetter?
 • Hvor mange ressourcer, der er gået til fx udvikling, salg og kundemøder?
 • Hvor belastede de enkelte afdelinger eller medarbejdere er?
 • Hvilke projekter der findes i virksomhedens projektportefølje?

 

Med TimeLogs rapporter bliver projektøkonomien målbar og gennemskuelig med kostpriser og forventet og realiseret omsætning. Det giver jer redskaber til at tage velbegrundede beslutninger samt muligheden for at skabe overblik fra den enkelte proces til det samlede forretningsbillede.

Der er også mulighed for at projektlederen kan rapportere nemt til ledelsen med relevante data. TimeLog gør det nemt at holde styr på projektets projektplaner, ressourcer og budgetter – og med et minimalt tidsforbrug for projektlederen.

Der findes forskellige typer af ledelsesrapporter i TimeLog, grupperet efter fem forskellige informationsbehov

 

Opsæt KPI'er for medarbejderne

 

De fleste konsulentvirksomheder har en bonusordning, som er baseret på konsulenternes performance. Brug TimeLog til at sætte fokus på de aftalte KPI'er ved at lægge konsulenternes budgetter ind i systemet. Dermed kan både ledelsen og konsulenterne følge med i månedens udvikling ved hjælp af en grafisk visning, der både viser budget og realiseret værdi/mål i realtid.

 

Nyt indblik - nye muligheder

 

Når I har samlet data fra TimeLog i nogle måneder, opstår nye muligheder for brug af ledelsesrapportering. Der samler sig et billede, som giver jer mulighed for at aflæse status og styre retningen fremover.

Hvis jeres behov ikke kan dækkes af standardrapporterne, kan I altid eksportere de ønskede data til Microsoft Excel eller bruge vores Reporting API til at lave egne ledelsesrapporter.

Er du interesseret?

Det behøver ikke tage mere end 15 min. at finde ud af, om TimeLog er noget for jer! 

Få styr på din forretning med TimeLog - se video...