Ressourcestyring – få overblik over ressourcerne

Ressourcestyring

  • Har min afdeling nok ressourcer?
  • Skal vi flytte projektets tidsplan?
  • Hvilke medarbejdere er overbebyrdede?
  • Har vi kapacitet til de planlagte projekter?
  • Indtjeningspotentialet på kundeprojekter?

Få styr på jeres ressourcer

Med TimeLog Projects ressourcestyring får I et præcist overblik over medarbejdernes belastning, hvilket gør det nemt at planlægge projekter og deadlines.

At få et retvisende billede af medarbejdernes belastning er noget af det sværeste for de fleste virksomheder. Ved at bruge TimeLog Projects ressourcestyring bliver belastningen på opgaver automatisk beregnet i realtid samtidig med, at den er koblet direkte til projekternes tidsplaner og budgetter. Endelig er det slut med gætterier og forkromede Excel-ark, der skal holde styr på det hele på én gang.

Få tallene i realtid 

Ved oprettelse af nye projekter ses det straks, hvor belastede de tilknyttede medarbejdere er i projektets løbetid, fordi TimeLog Projects ressourcestyring samler alle relevante data og allerede bookede allokeringer ind på det nye projekt. 

Hver enkelt medarbejder har et personligt timebudget på projektopgaver, og TimeLog Projects ressourceplanlægger beregner selv hver enkelt medarbejders kommende belastning under hensyntagen til allerede udført arbejde, helligdage, planlagte ferie-/fridage samt medarbejderens normtid.

Nemt at flytte og planlægge ressourcer

Alle timebudgetter, ferie- og fraværsdata opdateres og vises automatisk. Derved bliver opgaveplanlægningen i TimeLog Project meget overskuelig da I hurtigt kan tage stilling til, om opgaverne skal flyttes til andre og/eller flere ansatte.

Resultatet er et tydeligt overblik over ressourcesituationen i et Excel-lignende skema, hvor I nemt kan redigere og omfordele timer for hver medarbejder. Ressourcekoordinatoren får med det samme overblik over den samlede belastning per medarbejder og for organisationen som helhed i en given periode.

Læs eller se her hvordan ProActive bruger TimeLog Project til at få overblik over, hvordan den enkelte medarbejder performer.

Se indtjeningspotentialet i kroner og øre

Udover at vise den tidsmæssige fordeling af timer på opgaver og projekter, trækker TimeLog Projects ressourceplanlægger også data fra projekternes timepriser. Det betyder, at I med det samme kan se den økonomiske værdi af timerne for den kommende periode som et akkumuleret indtjeningspotentiale på kundeprojekter. Det er samtidig en god måde at blive klar over, hvor dyrt det kan være, når projekters tidsplaner må rykkes en uge, måneder eller halve år frem.

 

 

Efter vi implementerede TimeLog Project, er vi blevet bedre til at følge op på projekter, og således har vi nu meget færre projekter, der går over den budgetterede tid.

Håkon Gill
Creative Director and Business Developer, byBrick
Sverige

Vil du have et hurtigt svar?

Vi kan på 15 min. give dig indblik i, om TimeLog Project matcher jeres behov.