API til integration

Med TimeLog API til integration kan I sammenkoble TimeLog med andre forretningssystemer og dermed spare tid.

TimeLogs API til integration er skabt til at sammenkoble jeres systemer, så fx kunder, kontaktpersoner, projekter, opgaver og tidsregistreringer kun skal indtastes én gang.

Skab en skræddersyet forretningsløsning 

Integrationerne kan I selv udvikle uden vores hjælp eller få TimeLogs Integration Unit til at assistere jer med programmeringsarbejdet.

Vores vision er, at alle jeres kundebærende systemer skal kunne udveksle data automatisk, så I opnår fornemmelsen af at have ét samlet forretningssystem, frem for flere individuelle systemer, der har svært ved at arbejde sammen. Derved sparer I tid på administration og kan koncentrere jer om kerneområderne af forretningen. 

Baseret på WCF 

TimeLogs API til integration er baseret på Microsofts WCF-standard, hvilket gør det meget let for særligt udviklere på .NET-platformen at udvikle integrationer til TimeLog.

Integrations API'et er fuldt dokumenteret og understøtter i dag følgende dataudvekslinger:

  • Kunder 
  • Kontaktpersoner 
  • Projekter 
  • Allokeringer 
  • Tidsregistreringer 
  • Medarbejdere 

Tre års garanti

Hver enkelt version af de forskellige services i TimeLogs API til integration har en garanteret levetid på tre år. Så integrationer bygget på Integrations API'et skal ikke kodes på ny, hver gang vi releaser en ny version af TimeLog.

Kom i gang med TimeLogs API til integration

Vi har beskrevet metoderne for at bruge vores API til integration i detaljer, så I selv kan bygge API'et op efter behov. 

  • Har du andre behov?

TimeLog API til integration udvikler sig til stadighed, og hvis der er områder, som I har behov for at få dækket, så kontakt support@timelog.dk for en snak.

Vores GDPR-arbejde er gennemgået og godkendt af uvildige revisorer

Vores GDPR-compliance og IT-infrastruktur er blåstemplet med de uafhængige revisorerklæringer: ISAE 3000 GDPR og ISAE 3402. Se vores rapporter og bliv klogere på ISAE 3000 og ISAE 3402