TimeLog CRM

Giv dine sælgere redskaberne til et strømlinet salgsarbejde og optimal kundekontakt. Kend hver sælgers salgstal og få overblikket over virksomhedens samlede pipeline.

TimeLog CRM er skabt til at lette salgsarbejdet og gøre det naturligt at dele kundeoplysninger internt. Sælgere, marketingmedarbejdere og konsulenter kan dermed samarbejde om at skabe sunde og langsigtede relationer til kunderne.

Kundedata, historik, salg, tilbud og pipeline er kernen i TimeLog CRM, som håndterer alle stadier i en kundes livscyklus hurtigt og effektivt.

Alt hvad vi gør – afgiver tilbud, ringer til kunden, følger op, logninger og så videre – gør vi gennem TimeLog CRM. Det er en vældig god metode til at opnå en ensartet kvalitet på vores rådgivning.
Torben Rune Administrerende direktør, Netplan

Vil I forbedre jeres salgsresultater?

TimeLog CRMs datastruktur giver mange muligheder for at analysere jeres salgsarbejde, så I ved hvilke indsatsområder, I skal fokusere på for at forbedre jeres resultater.

Som salgschef kan du fx få svar på, hvor mange procent af jeres møder og tilbud der bliver til kunder? Hvor mange af vores planlagte møder bliver aflyst? Hvilke sælgere har størst mødeaktivitet? Hvilke vigtige leads har endnu ikke taget en beslutning?

Du får dermed basis for at få det bedste ud af dit salgsteam, da du nemt kan se, hvilke områder I skal fokusere på i salgsarbejdet for at løfte jeres resultater. 

Personlig og fælles pipeline

I TimeLog CRM vedligeholder hver sælger sin egen portefølje af salgsmuligheder, mens ledelsen bevarer overblikket i den samlede pipeline. Pipelinen viser både det igangværende salg og en vægtet prognose for det forventede salg. Den enkelte sælgers behov for et dagligt redskab, der letter arbejdet, kobles med ledelsens ønske om at kunne styre og have overblik.

Overskuelig opfølgning på leads og kunder

Som sælger har man mange bolde i luften, og derfor er det vigtigt at have et værktøj til at huske, hvilke kunder man skal følge op på og hvornår. Med TimeLog CRMs opgavestyring, så har du hele tiden overblik over, hvornår der skal følges op på fx møder og tilbud. 

Præsentation af TimeLog

Få en 20 minutters online walk-through foran din skærm.

Online præsentation af TimeLog

Click here to see our sample offer!