TimeLog & Exact Online

Du kan nu tilbyde dine medarbejdere at arbejde i de systemer, der matcher deres arbejdsgange bedst. Din økonomiafdelings hverdag tager udgangspunkt i økonomisystemet og hele dets opbygning med kreditorer og debitorer, hvorimod resten af organisationen tager udgangspunkt i kunder og projekter.

Med flytningen af data mellem TimeLog og Exact Online kan du give alle dine medarbejdere muligheden for at gøre brug af best-of-breed systemerne på markedet.

Denne integration kræver:


Fordele ved at integrere TimeLog med Exact Online

Du behøver ikke længere bekymre dig om langsomme manuelle processer ved jeres månedlige fakturering, vi har gjort det nemt for dig, så I sparer tid og undgår manuelle fejlindtastninger. Dine projektledere kan hente relevante fakturarelaterede informationer i TimeLog uden, at de behøver at logge ind i Exact Online – dette system er kun for bogholderne. 

Alt data bliver registreret i TimeLog for at gøre det let at finde eventuelle fejl.

  • Nem overførsel af fakturaer
  • Overblik over fakturaer i begge systemer
  • Du kan gøre brug af TimeLogs faktura-proces, hvor projektlederen kan markere hvilke fakturaer, der er klar til fakturering
  • En faktura genereret i TimeLog er baseret på præcise tidsregistreringer og kontrakttyper, der sikrer at alle timer bliver afregnet
  • Du kan følge dit faktura potentiale
Click here to see our sample offer!

Opsætning

Integrationen er gratis og skal kun sættes op én gang via TimeLog. Herefter bevæger data sig ubesværet mellem de to systemer. Du vil få en følelse af ét samlet ERP-system velvidende, at du benytter dig af to af de mest udbredte systemer på markedet.

For yderligere teknisk information kan du læse vores vejledning til opsætning af integrationen.

Vil du høre mere om, hvordan din virksomhed kan
bruge Exact Online med TimeLog?
Kontakt os på: +45 70 200 645.
ISAE godkend

Vores GDPR-arbejde er gennemgået og godkendt af uvildige revisorer

 

Vores GDPR-compliance og IT-infrastruktur er blåstemplet med de uafhængige revisorerklæringer: ISAE 3000 GDPR og ISAE 3402. Se vores rapporter og bliv klogere på ISAE 3000 og ISAE 3402

ISAE godkend