Integration til Excat Online - Få styr på økonomien

Exact Online

Kontrol over økonomien

Integrationen mellem Exact Online og TimeLog sikrer, at du har styr på økonomien.

Du kan nu tilbyde dine medarbejdere at arbejde i de systemer, der matcher deres arbejdsgange bedst. Din økonomiafdelings hverdag tager udgangspunkt i økonomisystemet og hele dets opbygning med kreditorer og debitorer, hvorimod resten af organisationen tager udgangspunkt i kunder og projekter.

Med flytningen af data mellem TimeLog og Exact Online kan du give alle dine medarbejdere muligheden for at gøre brug af best-of-breed systemerne på markedet.

Fordelene for din forretning

Du behøver ikke længere bekymre dig om langsomme manuelle processer ved jeres månedlige fakturering, vi har gjort det nemt for dig, så I sparer tid og undgår manuelle fejlindtastninger.

Fordelene for økonomiafdelingen:

  • Nem overførsel af fakturaer
  • Nem overførsel af kunder og kontaktpersoner
  • Overblik over fakturaer i begge systemer
  • Du kan gøre brug af TimeLogs faktura proces hvor projektlederen kan markere hvilke fakturaer der er klar til fakturering

Fordelene for dig som projektleder eller CEO

  • Simpel tids-/udgifts registrering med både online og offline registrering inkl. smart phone apps
  • En faktura genereret i TimeLog er baseret på præcise tidsregistreringer og kontrakttyper der sikrer at alle timer bliver afregnet
  • Du kan følge dit faktura potientiale
  • Du kan anvende flere kontrakttyper i samme projekt
  • Træk rapporter og lav finansielle analyser over dine projekter 
  • Du kan gøre brug af TimeLogs ressourceplanlægningsværktøj og forecasting

Herudover kan dine projektledere hente relevante fakturarelaterede informationer i TimeLog uden, at de behøver at logge ind i Exact Online – dette system er kun for bogholderne. 

Opsætning af den gratis integration 

Integrationen er gratis og skal kun sættes op én gang via TimeLog. Herefter bevæger data sig ubesværet mellem de to systemer. Du vil få en følelse af ét samlet ERP-system velvidende, at du benytter dig af to af de mest udbredte systemer på markedet.

Alt data bliver registreret i TimeLog for at gøre det let at finde eventuelle fejl.

For yderligere teknisk information kan du læse vores vejledning til opsætning af integrationen.

Se hvad vi kan gøre for dig!

Præsentation af TimeLog

Få en 20 minutters online walk-through foran din skærm.

Online præsentation af TimeLog

Kobl dine juridiske enheder sammen med TimeLog

Læs mere om vores udvidelse Multiple Legal Entities, som understøtter koncerners behov for økonomisk styring. 

  Tidsregistrering i Excel