Skip to content

Juridiske enheder

 • Multi Legal Entities

Du kan udvide dit TimeLog og dermed undgå at investere i et tungt ERP-system.

Har du virksomheder med kontorer i flere lande, eller indgår de som del af en større koncern, har du muligvis medarbejdere, der arbejder i virksomhed A på projekter, der ejes og faktureres ud fra virksomhed B. Det kræver en del administration at vedligeholde data og ender ofte i et af disse to scenarier:

1. Dine medarbejdere dobbeltregistrerer tid i flere (TimeLog) systemer. Ulempen er, at ressourcestyring og projektkonsolidering på tværs af lande eller virksomheder (altså adskilte juridiske enheder) kræver meget manuelt arbejde i Excel

2. Medarbejderne tidsregistrerer i ét system, men bogholderiet må manuelt ompostere fakturaer, fakturalinjer og indtægter rundt mellem de juridiske enheders økonomisystemer eller regnskabskredse, hver gang der faktureres

Dobbeltregistering af timer er ikke en optimal løsning, derfor investeres der ofte i et stort ERP-system for at imødekomme udfordringen. Men et ERP-system

 • Er dyrt
 • Giver projektledere og tidsregistranter en mindre brugervenlig tidsregistrering, hvilket ofte ender ud i upræcis tidsregistrering og dermed færre fakturérbare timer
 • Giver projektlederne en mindre brugervenlig og økonomisk projektstyring, som er mere tidskrævende og øger risikoen for dårlig projektstyring, selvom projektlederne er dygtige
 • Presser de juridiske enheder, da medarbejderne efterspørger best-of-breed løsninger, som er integrede frem for et tungt ERP-system

TimeLog MLE er løsningen

Hvis du har overvejet at skulle investere i et stort ERP-system for at få løst dine administrationsproblemer med flere juridiske enheder, så kan du i stedet udvide TimeLog så du kan håndtere flere juridiske enheder med vores tilkøbsmodul Multiple Legal Entities.

Det giver dig mulighed for at koble flere løn - og økonomisystemer til en TimeLog-løsning. Herefter kan du på hvert projekt og hver medarbejder angive, hvilken juridisk enhed de er tilknyttet, hvorefter fakturaerne bliver overført til det rigtige økonomisystem for videre behandling – samtidig med at du kan trække rapporter i TimeLog, hvor alle de juridiske enheders performance er samlet.

Fordelene er, at I: 

 • Sparer administrationstid og nemt får overblik over, hvor mange ressourcer I låner af hinanden
 • Nemt kan konsolidere data fra alle juridiske enheder
 • Nemt kan ”dele” en medarbejder imellem flere afdelinger på tværs af juridiske enheder uden personen skal registrere tid i flere systemer
 • Kan dele informationer om kunder, projekter og medarbejdere
 • Har mulighed for international skalering uden at skulle bekymre jer omkring opsætning af næste juridiske enhed
 • Kan vælge det økonomisystem, der understøtter de enkelte landes regler og love
 • Spare penge på dyre ERP-licenser til alle jeres medarbejdere
 • Kan sammenkoble jeres forskellige lønsystemer til én TimeLog-løsning og dermed spare tid på administration 
 • Får et standardsystem i stedet for at skulle betale ERP-konsulenter for at modificere en ERP-løsning

Integrationer

 

Se hvilke økonomisystemer vi integrerer med.

Hvis du er interesseret i at høre mere om denne mulighed, og hvorvidt den passer til jeres organisation, kan du kontakte os på tlf. 70 200 645 eller skrive til os.

Click here to see our sample offer!

Vores GDPR-arbejde er gennemgået og godkendt af uvildige revisorer

Vores GDPR-compliance og IT-infrastruktur er blåstemplet med de uafhængige revisorerklæringer: ISAE 3000 GDPR og ISAE 3402. Se vores rapporter og bliv klogere på ISAE 3000 og ISAE 3402

ISAE 3000 + ISAE 3402