Integration til Forecast.it, JIRA og Microsoft TFS

Bind afdelingernes projektværktøjer sammen

  • Registrér tid i kun ét system
  • Lad hver afdeling få et system til deres specifikke behov
  • Få det fulde overblik over den samlede projektøkonomi
  • Vær sikker på at få faktureret alle timer
  • Forecast.it

Få samlet tidsregistrering og projektøkonomi ét sted

Udviklingsafdelinger styrer ofte deres udviklingsprojekter i specielle systemer som JIRA eller TFS - alle afdelinger kan få det bedste værktøj til at understøtte deres arbejde.

Forecast.it er en Project Portfolio Management-platform, der er fuldt ud integreret med TimeLog.

Integrationen sikrer minimale administrationsomkostninger og holder alle tidsregistreringer synkroniseret med dine projekter. Forecast.it gør projektplanlægning, budgettering, og eksekvering forudsigelig og profitabel ved hjælp af intelligente algoritmer.

Integration til JIRA og TFS

Forecast.it tilbyder også at koble andre systemer sammen med TimeLog såsom Microsoft TFS (Team Foundation Server) og JIRA. Dermed skal der kun registreres tid og faktureres i TimeLog samtidig med, at jeres udviklingsafdeling kan bruge specialiserede udviklingssystemer for at sikre deres planlægning af kommende udvikling og releases.

Ved at koble TimeLog med disse systemer sikrer I jeres fulde faktureringspotentiale. Hvis der er udviklingsopgaver, der skal faktureres, så bliver timerne automatisk tilknyttet den automatiseret projektfakturering, som er gældende for de forskellige projekter – og dermed går ingen timer tabt og I har det fulde overblik over den samlede projektøkonomi.

Kontakt Forecast.it for nærmere oplysninger om de forskellige muligheder, de tilbyder.

Kontakt Forecast.it

Du er velkommen til at kontakte Forecast.it og høre mere om mulighederne.

Du finder Forecast.it her.

Læs vejledning til integrationen

Vejledning på engelsk til at komme igang med integrationen mellem TimeLog og Forecast.it.