TimeLog & Visma Løn

Ved integrationen mellem TimeLog og Visma Løn slipper du for besværlige procedurer og dobbelte indtastninger i to separate systemer. Med integrationen trækker du løndata direkte fra TimeLog over i Visma Løn (300 eller 600) med blot en enkelt fil.

Fordele ved at integrere TimeLog med Visma Løn

I TimeLog registrerer medarbejderne deres daglige arbejdstid, inklusiv ferie, fravær og flex, hvorefter jeres lønbogholder nemt kan overføre løntiden til Visma Løn for videre behandling. Med den specialiserede Visma-eksport fil får I ved hver månedsafslutning det totale udtræk over flextid, afspadsering, ferie og løntimer for alle medarbejdere, så lønnen beregnes korrekt – uden fejl- eller dobbeltindtastninger.

Hvis I ønsker at udvide lønstyringen i TimeLog med eksempelvis komme-gå tider eller udvide styringen af jeres flextid (fx ved overenskomstaftaler), kan I bruge løntidsstyring i TimeLog. Dermed kan I styre den mere komplekse løntid ved blot at overføre data til Visma Løn før lønkørslen sættes i gang.

Click here to see our sample offer!
Vil du høre mere om, hvordan din virksomhed kan
bruge Visma Løn med TimeLog?
Kontakt os på: +45 70 200 645.

Active Solution om Visma Løn Integration

Kjell Svanström fortæller hvordan Active solution har automatiseret al lønhåndtering med TimeLogs integration til Visma Løn.

image