3 forbedringer SPI-undersøgelsen udløste hos TimeLog

3 forbedringer SPI-undersøgelsen udløste hos TimeLog

Hvad får man egentlig ud af at deltage i SPIs store undersøgelse, hvis man er en mellemstor softwarevirksomhed? Hos TimeLog udløste undersøgelsen 3 klare forbedringer.

Billede af Andreas Agerlund Pedersen
Andreas Agerlund Petersen
Journalist og content marketing manager
TimeLog

Lad os bare være ærlige. Vi har ikke altid fokuseret på modenhed i TimeLog. I hvert fald ikke os alle sammen.

Vi er først og fremmest en software-virksomhed, der tilbyder en løsning til mennesker med ansvar for virksomhedernes projektfinanser.

Men hos vores kunder har vi set, at det falder i tråd med en større modenhedsrejse, hvor de gør sig selv dygtigere gennem en masse initiativer i hverdagen.

Det ledte os for nogle år siden til SPI Research’ arbejde med at benchmarke virksomheders modenhed.

Og selvom vores konsulentvirksomhed kun er en lille del af TimeLog, har vi nu gennem nogle år udfyldt SPI-undersøgelsen selv.

Click here to see our sample offer!

Selvfølgelig falder selvindsigt ikke ned fra himlen gennem en enkelt spørgeskemaundersøgelse.

Men vi kan spore 3 af de seneste års store forandringer i TimeLog tilbage til arbejdet med SPI-undersøgelsen.

Her får du 3 sandheder, som vi lærte om vores egen virksomhed af SPI-undersøgelsen – og hvad det har betydet for os.

1) Vi haltede på vores vision, mission og strategi

For en softwarevirksomhed kan spørgsmål 45 i årets SPI-undersøgelse hurtigt misforstås – eller som minimum trække tænder ud.

Har I en klar, vel-kommunikeret vision, mission og strategi?

Når man er en virksomhed, der tænker i features, lyder de umiddelbare svar hurtigt tidsregistrering, automatisk fakturering, rapportering…

Ikke før spørgsmålet blev stillet igen og igen, bundfældede det sig, at svaret ikke fandtes i det produkt, vi normalt fokuserer så intenst på.

Den største rejse for TimeLog det sidste år kommer fra erkendelsen af, at vi har brug for en klar vision, mission og strategi.

Click here to see our sample offer!

Det er den erkendelse, der har taget os fra tidsregistrering til PSA-software. Fordi vores mission er mere end at få virksomheder til at tidsregistrere.

Erkendelsen har også fået os til at reorganisere os selv med ny direktør efter 17 år. Og til at geare organisationen op til bedre at håndtere de helt store kunder, som vores nye strategi også sigter mod.

I dag er både strategien, visionen og missionen styrende for vores virksomhed og solidt rodfæstet blandt kollegerne.

2) Der blev givet for mange useriøse tilbud

Indtil vi dykkede ned i vores bid-to-win-ratio, gav vi specifikationer på stort set alle forespørgsler på integrationer og systemtilpasninger fra vores kunder.

Så det kommer måske ikke som en overraskelse, at vores bid-to-win-tal på integrationer lå pænt lavt.

Da vi dykkede ned i tallet, viste det sig, at vi lagde rigtig meget arbejde i at udarbejde specifikationer, som kun sjældent blev til noget.

Nogle gange havde vi ikke fået kommunikeret omkostninger på integrationer til kunden. Når der så kom en omkostning på mødebordet, var det alligevel ikke så nødvendigt med en integration alligevel.

Andre gange var idéen simpelthen kommet lidt for hurtigt på bordet under et godt møde, og hverken vi eller kunden havde lavet en tilstrækkelig solid business case på integrationen.

Click here to see our sample offer!

Efter vi har erkendt problemet, er det lykkedes at hæve vores bid-to-win-ratio på integrationer.

Det har vi gjort ved at fokusere på at skabe en bundsolid business case for kunden på de integrationer, som vores kunder ønsker. Samtidig beder vi om et minimumsbeløb for at udarbejde en specifikation, der dækker vores egne omkostninger.

Nu ved vores kunder fra starten, hvad omkostningerne bliver, og i hvor høj grad det gavner forretningen. Af den grund bliver vi langt oftere enige om gode løsninger, der gavner begge parter i dag.

3) Brugte for meget tid på omfakturering

Egentlig meget paradoksalt for et softwarefirma, hvor en stor del af produktet er automatiseret fakturering.

Ikke desto mindre brugte vi for år tilbage alt for meget tid på fakturering selv. Det så vi, da vi gik i dybden med spørgsmålet, der handler om afvisning og rettelser af fakturaer.

Vores fakturaer var teknisk set korrekte, men i takt med vi fik større og større kunder, blev kravene til udformningen af fakturaerne også større. Og vores egne fakturaer blev afvist.

Problemet var kendt, men fordi fakturering skete flere steder i virksomheden, gik mængden af omarbejde ikke op for os, indtil vi samlede tallet i SPI-undersøgelsen.

Siden da har vi skrevet rammeværket til fakturering ind i selve kontrakten på konsulent- og udviklingsarbejdet med vores store kunder.

I dag er alle parter enige om faktureringsformatet, og vi spilder stort set ingen tid på at omfakturere.

Click here to see our sample offer!