Forretningsudvikling

5 tips til at undgå, at IT-systemet bremser jeres internationalisering

Internationalisering og komplekse IT-systemer går ikke altid hånd i hånd. Få råd fra TimeLogs CEO til, hvad du skal være opmærksom på, når I skal ekspandere til udlandet.  

17. feb 2022 | 4 læsetid
Per-Henrik Nielsen
Per-Henrik Nielsen, aka Pelle, er CEO i TimeLog. Med mere end 20 års international erfaring, blandt andet som VP og Head of Consulting hos Ericsson, er Pelle garant for, at TimeLog følger sine egne bedste råd og vedvarende arbejder med at booste vores modenhed.

Trods vores lille størrelse kan dansk erhvervsliv bryste sig af, at vi har mange veletablerede og succesfulde virksomheder på verdenskortet. Nogle virksomheder har bygget deres succes på hjemmemarkedet, andre er ’born globals’.  

Der kan være mange grunde til at ekspandere til udlandet: stordriftsfordele, konkurrencemæssige fordele, knowhow og arbejdskraft.  

Selvom danske virksomheder er gode til at internationalisere, er der plads til forbedring. I hvert fald hvis du spørger de succesfulde vækst-entreprenører i EY Entrepreneur Of the Year. De mener, at dansk erhvervsliv i højere grad bør rette blikket mod det internationale marked for at bevare konkurrenceevne i fremtiden.  

Men internationalisering er svær og risikabel. Jeg taler ikke kun af erfaring fra mine 12 år som VP i Ericsson.  

Læs også: Internationalisering: 3 toplederes bud på, hvordan du får succes

Ni ud af ti danske softwarevirksomheder mislykkedes med deres internationalisering 

En analyse foretaget af TBK Consult viser, at ni ud af ti danske softwarevirksomheder ender med at hejse det hvide flag i forsøget på at ekspandere til udlandet 

Måske kender du også historien om Walmart, der knækkede halsen i Sydkorea?  

En af grundene til at Walmart ikke fik fodfæste i Sydkorea er, at de mislykkedes med at implementere deres IT-system i landet – til trods for at deres IT-system er en af deres største konkurrencefordele. Konsekvenserne? Et tab på omkring 10 mio. dollars alene i 2005.  

Her får du mine fem bedste tips til, hvordan I undgår at falde i samme fælde som Walmart. 

Tip 1: Hvad er jeres behov for rapportering i et IT-system?  

Hvis jeres juridiske enheder skal arbejde tæt sammen på tværs af landegrænser, bør du overveje, hvordan I lettest får en relevant og præcis rapportering på jeres KPI’er.  

Hvad er definitionen på juridisk enhed? 

Ifølge Erhvervsstyrelsen er definitionen på en juridisk enhed virksomheder, foreninger m.v., som optages i CVR. 

 

Det kan være, I har krav om, at alle data skal kunne trækkes i Excel? Eller at I har mulighed for at samle jeres rapportering i et BI tool?  

Det kan også være, at jeres landechefer har forskellige behov til, hvilke KPI’er de skal kunne se. Nogle landechefer har eksempelvis behov for at kunne trække rapporter på deres egen juridiske enheds performance.   

Og så kan der være andre landechefer, som vil se deres medarbejderes belastning, men ikke ønsker, at disse data er tilgængelig for de andre landechefer.  

Tag jer derfor god tid til at finde et system, der understøtter jeres rapporteringsbehov, uden at systemet bliver for komplekst for medarbejderne, der skal arbejde i systemet.  

Med TimeLog kan I trække rapporter, hvor alle juridiske enheders performance er samlet. I rapporterne kan I også filtrere på den enkelte juridiske enhed, så performance kun vises for den valgte enhed. 


Få overblik over, hvilke ressourcer I har udlånt til hinanden med TimeLogs rapporter 

Det skal være nemt for jer at holde styr på, om jeres juridiske enheder får betaling for at udlåne ressourcer til hinanden. Med TimeLogs rapport Intercompany analysis får I overblik over, hvilke ressourcer der er lånt ud til andre juridiske enheder. 

TimeLog rapport

Øverste række viser, at TimeLog Mexico og TimeLog Sverige kan fakturere TimeLog Danmark for henholdsvis 12 og 22 timers arbejde, som de har leveret til TimeLog Danmarks projekt.   

 

Tip 2: Gør dine medarbejderes arbejde så nemt som muligt  

Når du kigger på IT-systemer, bør du have in mente, at det skal være så nemt som muligt for dine medarbejdere at:  

  • registrere tid
     
  • oprette projekter
     
  • få overblik over, hvem der er med i projektet, og hvor mange timer de har arbejdet på et projekt

Det gør du bedst ved at sikre, at de kun skal arbejde i ét fælles system, uafhængigt af om de er tilknyttet jeres juridiske afdeling i Sverige, Sydafrika eller Mexico.  

Læs også: Kundecase: Symetri har strømlinet projektprocessen på tværs af alle lande

Internationalisering og IT-systemer


Tip 3: Gør det nemt for projektlederen at sætte drømmeholdet til projektet 

Når I arbejder i ét fælles system, hvor alle jeres data er centraliseret, er det også nemmere for jeres projektledere at stille ’holdet’ med de rette kompetencer til jeres fælles projekt på tværs af landegrænser – selvfølgelig forudsat at ressourcerne er ledige.  

Jeres projektledere skal kun oprette projektet én gang og har altid overblik over alle jeres ressourcer: hvilke er ledige og hvilke er optaget?  

Og dermed kan projektlederne altid se, hvilke ressourcer de kan allokere til deres projekter.  

  

Tip 4: Skarp snitflade mellem økonomiafdelingen og resten af virksomheden  

I rigtig mange virksomheder er ERP – eller finanssystemet et centralt værktøj, som mange forskellige medarbejdere har adgang til. Overvej, om det er hensigtsmæssigt for jer.  

Der kan hurtig gå ged i det, hvis jeres projektlederne skal fakturere kunderne i finanssystemet. En arbejdsopgave og et system, der (måske) ligger dem fjernt, og det kan skabe bekymringer i økonomiafdelingen.  

Der er også en økonomisk fordel i, at det kun er enkelte af jeres medarbejdere, der har licens til økonomisystemet.   

Click here to see our sample offer!

Tip 5: I behøver ikke investere i et avanceret ERP-system 

Mange virksomheder frygter, at internationalisering og komplekse IT-systemer går hånd i hånd. Men i mange tilfælde er det ikke nødvendigt at investere i et avanceret ERP-system.  

Der findes mange andre systemer, der understøtter jeres internationalisering på lige fod med ERP-systemer. Som ovenikøbet er billigere, hurtigere at implementere og nemmere at lære at bruge for dine medarbejdere.  

PSA-systemer er et godt alternativ til ERP-systemet. De tilbyder et mere simpelt setup af jeres juridiske enheder sammenlignet med ERP-systemer. Men det betyder ikke, at I mister den kompleksitet, I har behov for i et IT-system.  

Hvad er PSA-software? 

PSA står for professional service automation. PSA er en cloudbaseret platform, der forbinder de interne arbejdsprocesser, som går på tværs af virksomheden. Platformen har features som tidsregistrering, projektledelse, ressourcestyring, fakturering og rapportering, og integreres typisk med et løn- eller CRM-system.  

PSA-software er udbredt i brancher, der lever af at fakturere deres tid, som f.eks. it-konsulenter, bureauer, revisorer, arkitekter og rådgivende ingeniører. Ofte kaldet professional service organisations (PSO'er). 

Bliv klogere på TimeLogs PSA-platform 

 

Ofte er PSA-systemer også mere fleksible end ERP-systemer, fordi de:

  • Tillader, at hver juridisk enhed bruger det løn- og økonomisystem, der er tilpasset det respektive lands regler via integrationer

  • Understøtter, at der er vandtætte skodder i jeres forretning ved at give jer kontrol over, hvilke medarbejdere der skal have adgang til hvilke data

Der findes mange forskellige PSA-systemer på markedet, eksempelvis TimeLog PSA, som er et best of breed system. Og med disse råd er jeg sikker på, at I finder det rigtige IT-system til jeres internationalisering.   

Læs også: TimeLogs roadmap for features til virksomheder med flere legale enheder