Forretningsudvikling

9 ting Danmarks skarpeste IT-hjerner lærte os til topmøde

Dagsordenen var sat, da Whitebox, DI Digital og Tecpoint inviterede til topmøde om dygtighed i Industriens Hus i København.

31. okt 2018 | 5 min læsetid
Andreas Agerlund Petersen
Journalist, Brand Manager og business aficionado. Andreas giver dig long-reads, som gør dig klogere på forretningsoptimering, projektledelse og PSA-konceptet.

Udfordring: Danmark ligger nummer 8 i verden, når det kommer til dygtighed. Men kun nummer 29, når der skal laves forretning ud af idéerne. Det hænger sammen med, at 30% af alt udviklingsarbejde - eller 42.000 fuldtidsstillinger - går til at lave omarbejde.

Løsningen: Vi skal simpelthen blive dygtigere til at gennemføre udviklings- og leveranceprojekter for at føre idéerne ud i livet.

Michael Holm fra Systematic, André Rogaczewski fra Netcompany og Lars Frelle-Petersen fra DI Digital gav deres meget forskellige bud på, hvordan vi alle sammen kan blive meget dygtigere.

Tilgangene var forskellige,  og her får du 9 perspektiver og løsninger, de erfarne herrer lagde på bordet.

Click here to see our sample offer!

1: Mindre omarbejde kan frigøre 21.000 fuldtidsstillinger i Danmark

140.000 mennesker arbejder med produktudvikling i Danmark. På vores nuværende modenhedsniveau er 30% af alt arbejde omarbejde. Hvis vi bliver bedre til vores processer og øger modenheden, vil det være realistisk at sænke omarbejdet til 15%. Det svarer til 21.000 frigjorte fuldtidsstillinger, der kanbruges på noget mere fornuftigt.

2: Giv styringen tilbage til dine medarbejdere

Dine udviklingsprojekter går galt, når projektlederne ikke selv har den nødvendige faglige viden. For så kan de ikke se, hvornår et projekt går godt eller dårligt. Men hvis du flytter projektledelsen over på dine fagligt dygtige medarbejdere, vil de være bedre til at få projektet i hus til tiden og indenfor budgettet.

3: Investér i uddannelsen af dine medarbejdere

Blandt deltagerne i topmødet var der bred enighed om, at konstant uddannelse af medarbejderne var centralt for at have de rigtige ressourcer til alle dele af udviklingsprojekterne. Men i modsætning til at sende medarbejdere på eksterne kurser, var erfaringen hos deltagerne, at de havde større succes med at videreuddanne medarbejderne internt i deres egne organisationer. Ellers skulle de alligevel omskoles, når de kom tilbage fra kursus.

4: Du må aldrig ryste på hånden, når det kommer til medarbejdernes uddannelse

Uddannelse og udvikling af dine enkelte medarbejdere er ekstremt vigtigt for at opretholde motivationen til at tage ansvar og gennemføre udviklingsprojekter. Mens mange virksomheder vælger at skære ned eller holde igen med medarbejderuddannelsen er det vigtigt, at du aldrig ryster på hånden, når det kommer til at blive ved med at investere i dine medarbejderes udvikling.

5: Processer frigiver energi, kreativitet og forebygger behovet for omarbejde

Hvis du opbygger et katalog af gode nedskrevne og indarbejdede arbejdsprocesser, har du et langt bedre udgangspunkt for at gennemføre et udviklingsprojekt, end hvis du skal genopfinde den dybe tallerken ved hvert nyt projekt. Det er også her, de store gevinster kan hentes ved at undgå omarbejde. Har du et katalog af effektive processer, bliver det ligesom at gå i slikbutikken og blot vælge de processer, der passer til dit projekt.

6: Der er ikke noget der hedder “processen kan ikke ændres”

Når du har valgt processerne til dit projekt, er det afgørende, at du tilpasser dem til det projekt, du står med i hånden. Det er ikke alle projekter, der har brug for den helt store pakke af processer. Og der er aldrig nogen processer, der er skåret i granit. Processerne skal være fleksible og tilpasset det projekt, de bliver hentet ind til at gennemføre.

7: Skær væk på de overflødige processer

I nogle brancher er der så mange krav og rigide processer fra kunderne eller lovgivning, at processerne bliver til en byrde i stedet for et værktøj, der frigiver energi. På samme måde er der også en fare i at lægge bunkevis af processer på projekter, hvor der ikke er behov for dem. Se i stedet kritisk på din egen virksomheds processer og beslut, hvilke processer der gør jer bedre og skaber værdi, og hvilke processer der holder jer tilbage.

8: Stil krav til dine kunder og hjælp dem med at blive dygtigere købere

Ofte går udviklingsprojekter galt, når kunden reelt ikke er klar over, hvad det egentlig er, de gerne vil have. Og nogle gange køber de en løsning for at prøve at lappe et mere grundlæggende problem. I den situation vil du aldrig kunne levere en tilfredsstillende løsning, og udsigterne til omarbejde og forliste projekter er store.

Her er det din opgave som leverandør ikke bare at lave et salg, og så håbe på, I nok skal løse det hen ad vejen. I stedet skal du hjælpe kunden i salgsprocessen til at afklare, hvilken udfordring I sammen prøver at løse, og så sætte klare rammer omkring den løsning, som skal leveres.

9: Man kan blive for dygtig for hurtig

Det er vigtigt at udvikle din virksomhed, så I bliver dygtigere til jeres processer. Én af måderne at opnå dygtighed på er ved at arbejde fokuseret med CMMi-modenhedsmodellerne.

Det tager tid at blive dygtigere til dine processer. Så lad være med at sigte efter det højeste niveau (5) med det samme. Paradoksalt kan I nemlig blive for dygtige for hurtigt. Og de øverste niveauer af modenhed i CMMi-modellerne ved du ikke nødvendigvis, hvad du skal bruge til, før du har været på det mellemste niveau (3) i fire-fem år.

Der var ikke enighed blandt deltagerne om alt, men der er også mange veje til succes. 

Click here to see our sample offer!