Teknologi og Software

Derfor kommer PSA software til at overhale ERP-systemer

En best of breed PSA-løsning samler alle aspekter af dit IT-landskab på en måde, der sikrer fleksibilitet.

27. feb 2020 | 4 min læsetid
Andreas Agerlund Petersen
Journalist, Brand Manager og business aficionado. Andreas giver dig long-reads, som gør dig klogere på forretningsoptimering, projektledelse og PSA-konceptet.

Konsulent- og rådgivningsvirksomheder (ofte samlet under betegnelsen professionelle serviceorganisationer) skal være yderst effektive, lydhør, produktive og smidige for at få et forspring i nutidens konkurrenceprægede marked.

Der er ikke plads til at udskyde beslutninger eller begå fejl.

Automatisering af gentagne manuelle arbejdsopgaver og -processer frigør tid til at fokusere på de vigtigere strategiske forretningsanliggender.

Få indsigt i nøgletal for din branche med vores SPI rapport for 2020

Professionelle serviceorganisationer som bruger automatiseringsplatforme oplever:

  • En stigning i produktivitet og effektivitet
  • Et stort fald i fejlindtastninger
  • At kunne tage bedre og velbegrundede strategiske beslutninger.

En spritny undersøgelse lavet af SPI Research viser, at virksomheder der investerer i professional services automation (PSA) opnår 7% højere fakturerbar udnyttelse og havde 19% højere fortjenestemargin på deres projekter

Spørgsmålet, som virksomheder står overfor i dag, er ikke om arbejdsprocesser skal automatiseres eller ej – men nærmere hvilken platform, de skal bruge.

Hvad er bedst: ERP-systemer eller PSA software?

Efterhånden som verdensøkonomien bliver mere projektorienteret, er produktfokusset i ERP-systemerne ikke længere tilstrækkeligt.

Den voksende servicebranche samt projektbaserede brancher søger løsninger, som kan understøtte specifikke områder af forretningen, såsom:

  • Ressourceplanlægning
  • Samarbejde mellem afdelinger, teams eller landekontorer
  • Forecasting og budgettering
  • Tids- og udgiftsregistrering

Det er vigtige elementer for rådgivere og konsulenter, der lever af at sælge tid, viden og ekspertise, hvilke de store ERP-systemer typisk ikke dækker, hvorimod PSA-software gør. Det er derfor, at PSA-software ofte anses for at være en ERP-løsning for rådgivere og konsulenter.

Click here to see our sample offer!

Store ERP-systemers faldgruber

ERP-systemer blev bygget til fremstillingsindustrien og tilbød oprindeligt løsninger til firmaer med produktfokus bygget på en enkel platform.

De store ERP-systemer favner bredt og har derfor ofte svært ved at dække de unikke behov, som rådgiver- og konsulentvirksomheder har.

Det skyldes blandt andet, at du som konsulent- eller rådgivervirksomhed arbejder projektbaseret i et miljø, hvor der sker ændringer konstant.

De generiske ERP-platforme har svært ved at dække rådgivernes behov

Rådgiver- og konsulentvirksomheder arbejder sjældent ud fra samme kontrakttype for alle kunder.

De opererer typisk i en kompleks verden af afregningsmetoder, og nogle gange kombineres der endda forskellige afregningsmetoder for forskellige dele af projektet.

ERP-systemer er for generiske til at kunne håndtere denne form for kompleksitet og for rigide til, at det er nemt at rette til, så det passer til de specifikke behov i en servicevirksomhed. One size fits all-metoden kan ikke give et klart billede af hvilke projekter, der er mest rentable og gør det svært at indtægtsføre og opretholde et stabilt cash flow.

Høj kompleksitet kan give en stejl læringskurve

Grundet kompleksiteten af ERP-softwaren er det både dyrt at få lavet tilpasninger og foretaget den første opsætning og vedligeholdelse. Alt-i-et-fremgangsmåden betyder, at når noget går galt eller en enkelt funktion skal justeres, så påvirker det hele systemet.

Traditionelle ERP-systemer har en stejl indlæringskurve og dårlig brugeroplevelse, hvilket forhindrer at implementeringen bliver en succes. De giver ikke mulighed for samarbejde mellem projektdeltagerne, eller at de rigtige ressourcer bookes til de rigtige projekter på de rigtige tidspunkter.

Og det forsinker resultaterne

Best of breed: PSA software er den bedste løsning

Tids- og udgiftsregistrering, ressourceplanlægning, budgettering og forecasting, fakturering og rentabilitetsanalyser er lige vigtige elementer for at håndtere din projektorienterede forretning.

En best of breed PSA-løsning samler alle aspekter på en måde, så du er sikret fleksibilitet.

Cloud-baserede forretningsapplikationer er designede til nemt at integrere med andre systemer, så det bliver simplere, hurtigere og billigere at implementere værktøjer fra flere leverandører.

Click here to see our sample offer!

Med best of breed-tilgangen får virksomheder frihed til at tilpasse og skifte mellem værktøjer, så ofte som det er nødvendigt, så de ligger tæt op ad deres specifikke krav uden at forstyrre hele forretningen.

De kan vælge værktøjer, som er designet specielt til deres brancher, eller integrere med applikationer, som deres teams allerede kender. Best of breed PSA software er en god måde at reducere ineffektivitet og fejl i generiske systemer, hvor nogle features er overflødige og andre mangler.

Med cloud-baseret PSA-software kan projektdeltagere nemt tilgå projektet, hvilket styrker samarbejdet og sikrer, at information ikke går tabt. Professionelle serviceorganisationer er nødt til at være agile og omstillingsparate, så de altid er klar til at reagere hurtigt og ændre sig, efterhånden som de vokser.

Hvordan kan PSA software understøtte din forretning?

 

TimeLogs features understøtter arbejdsprocesserne i rådgiver- og konsulentvirksomheder og gør det muligt at kontrollere virksomhedens økonomi. Med TimeLog får du et komplet overblik over projektets fremdrift og faktureringspotentiale.

Click here to see our sample offer!

Den nemme tidsregistrering sikrer, at fakturérbare timer ikke går tabt, og automatiseret projektfakturering sparer både projektlederen og bogholderen tid. Det er et stærkt projektstyringsværktøj, som giver dig mulighed for ressourcestyring og håndtering af komplekse kontraktforhold på dine projekter (op til otte forskellige kontrakttyper og et ubegrænset antal delkontrakter på et projekt).

TimeLog giver også mulighed for at integrere til andre forretningssystemer og applikationer.

Find ud af hvordan TimeLog hjælper dig med at håndtere udfordringerne i lige præcis din branche.