Personlig produktivitet

Arbejdstidsdirektivet, 11 timers reglen og 48 timers reglen. Hvad er hvad?

EU-arbejdstidsdirektivet giver dig et sæt forpligtelser over for dine medarbejdere. Blandt andet 11- og 48 timers reglerne. Få oversigten her.

Arbejdstidsdirektivet 11 timers reglen og 48 timers reglen
15. jan 2020 | 3 min læsetid
Andreas Agerlund Petersen
Journalist, Brand Manager og business aficionado. Andreas giver dig long-reads, som gør dig klogere på forretningsoptimering, projektledelse og PSA-konceptet.

Som arbejdsgiver har du en stribe forpligtelser over for dine medarbejdere – blandt andet i forhold til deres arbejdstid.

Nogle af dem er nedfældet i EUs arbejdstidsdirektiv, som er indskrevet i den danske lovgivning.

Arbejdstidsdirektivet sikrer minimumsstandarder inden for alle europæiske lande, og indeholder regler som 11 timers reglen/hviletid, 48 timers reglen og regler om pauser og ferie.

[Få 100% styr på medarbejdernes arbejdstid nu. Prøv TimeLogs tidsregistrering]

Heldigvis behøver du ikke læse hele direktivet selv.

Vi giver dig en oversigt over det vigtigste, du skal vide her.

11 timers reglen sikrer medarbejderne fritid

Dine medarbejdere har ifølge arbejdstidsdirektivets 11 timers regel ret til hviletid alle ugens dage.

Helt konkret betyder det, at medarbejderne skal have 11 timers sammenhængende hviletid udenfor arbejdspladsen indenfor døgnets 24 timer.

11 timers reglen siger altså, at de altså må ikke arbejde mere end 13 timer i streg. Og de 11 timer må ikke splittes op i flere korte friperioder.

Click here to see our sample offer!

I særlige tilfælde kan hviletiden sættes ned til 8 timer, og der gælder en række fravigelser og undtagelser for reglen. Se oversigten over fravigelser og undtagelser fra 11 timers reglen.

 

48 timers reglen sætter grænser for overarbejde

Selvom I har rygende travlt, og kunderne rykker for deadlines, har du som arbejdsgiver ansvar for, at dine medarbejdere ikke påtager sig for stor arbejdsbelastning.

48 timers reglen fastslår, at en medarbejder ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit inden for en fire måneders periode.

Som arbejdsgiver er det dit ansvar, at medarbejderne ikke overskrider reglen. Som udgangspunkt skal du betale din medarbejder 25.000 kr. i godtgørelse, hvis de ikke holder sig inden for grænserne, har Højesteret slået fast i 2017.

Godtgørelsen kan dog blive betydeligt større, hvis der er tale om gentagne overskridelser.

Tidsregistrering er blevet et krav fra EU i 2019

Hvis der opstår en retslig strid mellem arbejdsgiver og arbejdstager omkring 11 timers reglen eller 48 timers reglen, kan det være svært for arbejdstageren at løfte bevisbyrden.

For at kunne håndhæve reglerne om arbejdstid, har EU-domstolen i 2019 bestemt, at du som arbejdsgiver skal indføre et system til tidsregistrering.

Det er et krav, at systemet på en objektiv og pålidelig måde skal kunne registrere medarbejdernes faktiske, dagligearbejdstid.

Med andre ord er papirlapper og mavefornemmelser ikke tilstrækkelige.

Kom på forkant med lovgivningen og prøv TimeLog tidsregistrering gratis i 30 dage

Dommen siger, at det er op til de enkelte medlemsstater at udforme de konkrete krav til et tidsregistreringssystem. Reglerne er endnu ikke udformet i Danmark.

 

Modsat 11 timers reglen er der ikke sat tid på pausernes længde

Medarbejderne skal huske pauser

Hvis dine ansatte arbejder mere end seks timer om dagen, siger arbejdstidsdirektivet, at de har ret til pause i løbet af dagen.

I modsætning til 11 timers reglen er der ikke sat tid på pausernes længde. Men direktivet siger, at pausen skal være lang nok til, at det faktisk er en pause.

Pauser af to minutters varighed er altså ikke nok, hvis medarbejderne reelt skal nå at koble af eller spise sin frokost.

Der er ikke regler for, hvornår pauserne skal lægges i løbet af arbejdsdagen.

Mindst ét fridøgn om ugen

Udover den fritid der er sikret af 11 timers reglen, skal dine ansatte også holde 24 timers sammenhængende fri – mindst én dag om ugen.

De 24 timer skal derudover hænge sammen med en periode af 11 timers hviletid.

Det betyder, at medarbejderne reelt har 35 timers sammenhængende timers hviletid omkring et fridøgn.

Derudover skal det ugentlige fridøgn så vidt muligt ligge på søndagen.

 

Du må ikke bruge ferie til at udregne i forhold til 48 timers reglen

Krav på fem ugers betalt ferie

EUs arbejdstidsdirektiv fastsætter, at medarbejdere har ret til fire ugers betalt ferie om året. I Danmark er det tal imidlertid forhøjet i Ferieloven.

Det betyder, at udover hvileperioder og fridøgn har dine ansatte krav på fem ugers betalt ferie om året.

Du kan ikke betale medarbejderne for at holde mindre ferie om året. En undtagelse fra dette er, hvis medarbejderens ansættelse ophører, og vedkommende ikke har nået at afholde de fem ugers ferie.

Har medarbejderne ikke afholdt alt ferie indenfor ferieåret, kan optjent ferie udover 20 timer overføres til næste ferieår. Nogle faggrupper har dog aftalt andre vilkår i deres overenskomster.

I forhold til 48 timers reglen må du eller medarbejderne ikke bruge ferieperioderne til at beregne gennemsnittet.

Nattevagter må ikke være for lange

For nattearbejde gælder der en række særlige regler.

Mens 48 timers reglen sætter et maksimalt gennemsnit over en periode på syv dage, må natarbejdere ikke arbejde mere end 8 timer indenfor døgnets 24 timer målt i snit over fire måneder.

Derudover skal du tilbyde dine natarbejdere gratis helbredskontrol, inden de begynder at arbejde om natten. Herefter må der ikke gå mere end 3 år mellem helbredstjek.

Få styr på arbejdstiden (og skab en bedre forretning)

Vil du sikre dig, at dine medarbejdere arbejder inden for rammerne af arbejdstidsdirektivet?

Så kan du prøve TimeLog timeregistrering gratis i 30 dage.

TimeLog giver dig god oversigt over medarbejdernes arbejdstid, flex, ferie og fravær. Systemet integrerer til de fleste løn- og økonomisystemer, så lønkørsler og fakturering bliver lynhurtige – og uden fejl.

Samtidig kan du følge med i din virksomheds nøgletal med den avancerede rapportering og planlægge arbejdstiden optimalt med ressourceplanlæggeren.

Click here to see our sample offer!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er 11 timers reglen?

11 timers reglen kommer af EU’s arbejdstidsdirektiv, og er en regel, som sikrer lønmodtageres ret til fritid.

Reglen siger, at du som medarbejder har ret til 11 timers sammenhængende hviletid udenfor arbejdspladsen indenfor 24 timer.

I særlige tilfælde kan der være undtagelser, hvor de 11 timer kan sættes ned til minimum 8 timer. Du kan finde et link til en oversigt over undtagelser i bloggen her.

Hvad er 48 timers reglen?

48 timers reglen kommer også af EU's arbejdstidsdirektiv, og sikrer lønmodtagere mod, at de ikke arbejder for meget over.

Konkret siger reglen, at du som lønmodtager ikke arbejder mere end 48 timer om ugen i gennemsnit indenfor en fire måneders periode.

Ifølge arbejdstidsdirektivet, er det arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne ikke overskrider reglen. Overskrides reglen kan det medføre betydelig bødestraf.

Hvordan beregnes 48 timers reglen?

Du kan beregne, om du overholder 48 timers reglen ved dette regnestykke:

  • Sammenlæg alt din arbejdstid (i timer) for de seneste 16 uger
  • Dividér dernæst summen med 16

Bliver resultatet mindre end 48 (timer), overholder du 48 timers reglen.