Forretningsudvikling

Fem eksempler på datadrevne forretningsbeslutninger

Lær, hvordan du som leder kan bruge data til at optimere drift, opdage nye muligheder og få succes med din forretning. 

27. jul 2023 | 5 min læsetid
Andreas Agerlund Petersen
Journalist, Brand Manager og business aficionado. Andreas giver dig long-reads, som gør dig klogere på forretningsoptimering, projektledelse og PSA-konceptet.

I nutidens hurtige og datadrevne forretningslandskab er organisationer på tværs af brancher i stigende grad afhængige af data til at guide deres strategiske valg og optimere deres drift.

Fremkomsten af datadrevet beslutningstagning har ændret den måde, organisationer opererer og får succes på. I en tid, hvor enhver handling kan måles, analyseres og optimeres, er der brug for mere end at stole på mavefornemmelser eller forældet praksis.

Styrken ved data ligger i deres evne til at minimere gætterier og subjektivitet og erstatte dem med evidensbaseret indsigt.

På den måde kan organisationer afdække mønstre, tendenser og sammenhænge, som de måske ikke har lagt mærke til, så de kan træffe informerede og proaktive beslutninger - fra optimering af ressourceallokering og evaluering af projektresultater til kortlægning af vækstmuligheder.

Adgang til data giver organisationer mulighed for at navigere i komplekse udfordringer med tillid.

I denne artikel vil vi udforske de typer og eksempler på forretningsbeslutninger, der kan træffes ved hjælp af data. Vi dykker ned i de forskellige aspekter af forretningsledelse, herunder:

 1. Ressourceallokering
 2. Finansiel analyse
 3. Evaluering af præstationer
 4. Projektledelse
 5. Strategisk planlægning

 

1. Ressourceallokering

Projektforsinkelser kan opstå på grund af forskellige faktorer. Ofte skyldes det utilstrækkelig planlægning og ressourcebegrænsninger.

Til gengæld fører forsinkelser til øgede omkostninger, overskredne deadlines, lavere kundetilfredshed, ressourceineffektivitet, nedsat produktivitet, øget risiko, alternativomkostninger og utilfredshed hos interessenter, hvilket påvirker projektets succes, organisationens præstation osv.

Forsinkelser skader virksomheder mere, end vi er klar over.

For at imødegå dette har virksomheder brug for optimeret bemanding og effektiv ressourceallokering for at maksimere produktiviteten og levere vellykkede projekter.

Effektiv projektbemanding indebærer at matche ressourcernes tilgængelighed og færdigheder, så de effektivt opfylder projektets krav. Det er her, projektdata kommer ind i billedet.

Tidligere data hjælper dig med at identificere mønstre og tendenser i forbindelse med ressourceallokering, projektvarighed og arbejdsbyrdefordeling for at sikre optimale bemandingsniveauer og reducere risikoen for over- eller underudnyttelse.

Derudover kan projektledere udnytte disse data til at forudsige ressourcekrav til fremtidige projekter, når de planlægger kommende projekter og undgår flaskehalse ved at bruge de rigtige ressourcer på det rigtige tidspunkt.

Det hele handler om balance. 

Læs hele artiklen: Guide: Ressourcestyring [4 ting, du skal have styr på først]

2. Finansielle beslutninger

Så kommer den vigtigste og mest håndgribelige succesmåling for enhver virksomhed - penge. Finansielle beslutninger kan i sidste ende koges ned til rentabilitet.

Rentabilitet er mere end at generere indtægter. Det handler også om:

 • Maksimering af effektivitet
 • Kontrol af omkostninger
 • Optimering af ressourceallokering (som vi lige har talt om)
 • Opretholdelse af en sund profitmargin
 • Og vigtigst af alt: at sikre bæredygtig vækst og langsigtet succes for virksomheden.

Du kan bestemme rentabiliteten ved at analysere fakturerbare timer og genererede indtægter og få indsigt i projektets økonomiske resultater.

Det hjælper med at allokere ressourcer strategisk og identificere kunder med høj profit.

Med denne indsigt kan du strategisk allokere dine dygtigste og mest erfarne konsulenter til at prioritere kunde A's projekter for at sikre, at firmaet leverer exceptionel service og opnår optimale resultater - hvilket maksimerer omsætningen og rentabiliteten.

Desuden kan du bruge dine eksisterende data til at identificere mønstre og tendenser i kundernes præferencer og projekternes rentabilitet. Hvem ved? Måske finder du ud af, at visse tjenester eller brancher giver højere fortjenstmargener. Baseret på din indsigt kan du forfine dine servicetilbud, tilpasse dine marketingstrategier og målrette mod lignende kunder for at skabe vedvarende rentabilitet.

Derudover giver registrering af projektomkostninger i realtid mulighed for effektiv omkostningsstyring, undgåelse af overskridelser og implementering af omkostningsbesparende tiltag.

Læs også: 7 KPI'er du skal kende, når du leder en konsulentforretning

3. Beslutninger om præstationsevaluering

Performanceevaluering tjener flere vigtige formål i virksomheder for at identificere styrker, adressere svagheder og fremme en kultur med løbende forbedringer. For eksempel til at vurdere individuelle og team præstationer baseret på tidsregistreringsdata.

Et overblik over medarbejdernes tidsallokering på tværs af opgaver, projekter eller kunder giver ledere og supervisorer mulighed for objektivt at vurdere den enkeltes og teamets produktivitet, effektivitet og overholdelse af deadlines.

Men tidsregistrering er mere end det.

Tidsregistrering har fået et dårligt ry, fordi det ofte forbindes med mikromanagement og manglende tillid fra medarbejdernes side.

Læs artiklen: Hvordan får jeg mine medarbejdere til at registrere tid?

Nogle mennesker opfatter det som et værktøj til overvågning og kontrol snarere end et værktøj til at forbedre produktivitet og effektivitet. Derudover kan unøjagtige eller besværlige tidsregistreringsmetoder skabe frustration og administrative byrder for medarbejderne.

Men når tidsregistrering implementeres korrekt med fokus på gennemsigtighed, samarbejde og bemyndigelse af medarbejderne, kan det være værdifuldt for produktivitetsstyring og præstationsforbedring.

Dataanalyse gør det muligt for ledere at identificere top-performere baseret på deres konstante opnåelse af præstationsmål, exceptionelle produktivitet og betydelige bidrag til projektets succes.

Det gør det også lettere at anerkende medarbejdernes bidrag, identificere forbedringsområder og give målrettet feedback og coaching.

På samme måde hjælper dataanalyse af tidsallokering med at identificere områder med underpræstation eller ineffektivitet, hvilket gør det muligt at træffe proaktive foranstaltninger. Dette kan involvere yderligere træning, omfordeling af ressourcer eller procesforbedringer for at forbedre den samlede præstation.

4. Beslutninger om projektledelse

Effektiv projektledelse er af største vigtighed for at sikre en succesfuld levering af projekter inden for rammerne af tid, budget og kundens forventninger. Her er to vigtige eksempler på, hvordan data fra en platform som TimeLog bidrager til beslutninger i projektledelsen:

Sporing af projektets fremdrift og identifikation af potentielle flaskehalse eller forsinkelser:

 • Projektledere bruger databaserede systemer til at overvåge fremdriften af individuelle opgaver, milepæle og projektets overordnede tidslinje.

Indsigt fra data kan afsløre potentielle flaskehalse, forsinkelser eller opgaver, der overskrider den forventede varighed, og som ellers ikke ville blive opdaget. Som nævnt i den tidligere del af denne artikel har forsinkelser alvorlige konsekvenser og skader virksomheder mere, end vi er klar over.

Læs artiklen: Den effektive projektplan: projektlederens ultimative guide

At holde sig orienteret hjælper projektledere med at være på forkant med processen, så de proaktivt kan løse problemer, fordele ressourcer effektivt og foretage de nødvendige justeringer af projektets tidslinjer for at sikre en rettidig afslutning.

 • Evaluere projektets rentabilitet og justere tidslinjer eller ressourcer i overensstemmelse hermed:

Analyse af data relateret til fakturerbare timer, ressourceudnyttelse og projektomkostninger giver projektledere værdifuld indsigt i de økonomiske aspekter af projekter.

Disse oplysninger giver dem mulighed for at evaluere projektets rentabilitet ved at sammenligne de faktiske omkostninger med de estimerede budgetter og identificere områder, hvor der er brugt for mange penge, hvor scope creep har fundet sted, eller hvor der er mulighed for omkostningsbesparelser.

Når alt kommer til alt, er det ultimative mål for hvert projekt at optimere projektets resultater for at opnå økonomisk bæredygtighed.

5. Beslutninger om strategisk planlægning

Du ved det godt: Strategisk planlægning er afgørende for virksomheder, fordi det tilpasser alle aktiviteter til organisationens mål ved at sikre, at alle er på samme side og bruger ressourcerne fornuftigt.

Det giver også virksomheder en fordel ved at holde dem klar til eventuelle ændringer på markedet og lade dem gribe mulighederne, når de opstår - det handler om at styre risici og tackle forhindringer direkte.

Men ikke tankeløst.

Tænk på strategisk planlægning som en køreplan for succes i en forretningsverden i konstant forandring. En solid strategiplan, der omfatter alle de elementer, vi har dækket i de foregående afsnit, betyder, at du kan træffe valg baseret på en klar vision og omhyggelig analyse.

Og det bedste af det hele?

Det er en måde at måle fremskridt på og se, om du når dine mål.

Click here to see our sample offer!

Konklusion

Datadrevet beslutningstagning er afgørende for, at virksomheder kan optimere driften, nå deres mål og få succes i nutidens forretningslandskab.

Ved at dykke ned i data kan du få værdifulde indsigter, der informerer om forskellige aspekter af virksomhedens beslutningstagning. Platforme som TimeLog giver nyttig information til:

 1. Ressourcestyring
 2. Finansiel analyse
 3. Evaluering af præstationer
 4. Projektledelse
 5. Strategisk planlægning

Det giver dig mulighed for at allokere ressourcer effektivt, evaluere rentabilitet, vurdere performance, spore projektfremskridt, styre menneskelige ressourcer og planlægge fremtidig vækst.

Men selvom organisationer skal omfavne en datadrevet tankegang og udnytte indsigter fra forskellige datakilder for at åbne op for nye muligheder og opnå langsigtet succes, er det også vigtigt at være opmærksom på udfordringerne ved datadilemmaer, bias og træthed.

Læs også: Navigér i datadilemmaet: Sådan balancerer du muligheder og etiske udfordringer i forretningslandskabet