Personlig produktivitet

Prioritering: Sig nej og skab værdi

Mange ledere og medarbejdere har flere opgaver end timer. Derfor er vi nødt til at prioritere tiden, så vi får størst muligt afkast af vores mest knappe ressource: Tid.

4. jan 2017 | 2 min læsetid
Trine Kolding
Danmarks førende ekspert i effektivitet og planlægning. Hos TimeLog deler Trine Kolding tips og tricks, der gør dig mere effektiv, klog på tid og øger din personlige produktivitet.

Målorienteret eller ordreproducerende?

En kunde ringede, fordi hun var i tvivl, om hun ønskede at fortsætte med at være selvstændig. Hendes virksomhed var nogle år gammel, vellidt af kunderne og indtjeningsgraden var høj. Men hendes arbejdsglæde var i bund. Da vi talte om hendes visioner og mål for virksomheden, livede hun straks op. Herefter kiggede vi på, hvordan en typisk arbejdsuge forløb, og hun blev træt bare ved tanken. Der var masser af opgaver, men hun kedede sig. Det var blevet for rutinepræget, og nogle af opgaverne var direkte drænende for hendes energi.

Opstarten af virksomheden havde været krævende, og der skulle penge i kassen, så i starten sagde hun ja tak til alt. Den vane havde hun fortsat på trods af, at hun nu havde et solidt kundegrundlag. Hun var blevet ordre-producerende i stedet for målorienteret.

Når vi ukritisk siger ja til det meste, så lader vi os styre af, hvad der dukker op. I stedet for selv at tage kontrol og beslutte, hvad vi vil bruge vores kostbare tid på.

Hvad der skal til: Klare mål

Efter at have arbejdet med at gøre hendes mål konkrete og specifikke, havde hun et klart billede af, hvilke opgaver der ville bringe hende tættere på målet og dermed øge hendes arbejdsglæde, og hvilke opgaver hun skulle sige nej til. Hun fik ikke mindre at lave af at sige nej, men i stedet brugte hun nu tiden på det rigtige. Hun har stadig succes med sin virksomhed og stortrives med opgaverne.

Investér tiden rigtigt

For at få størst muligt afkast af den investerede tid, skal opgaverne give:

  • Målopfyldelse
  • Indtjening
  • Arbejdsglæde
  • Udvikling
  • Energi

Kan du svare ja til alle punkter? Eller er der udviklingsmuligheder i din prioritering?