Forretningsudvikling

Nyt benchmark for 2022: Hvordan har online eksekvering påvirket konsulentbranchen?

I 2021 brugte konsulenter kun 34 % af deres fakturérbare tid fysisk hos kunderne. Selvom det tal er rekordlavt, ser vi, at rådgivnings- og konsulentvirksomhederne hurtigt har tilpasset sig, og trives i, den nye digitale norm.

11. apr 2022 | 3 min læsetid
Per-Henrik Nielsen
Per-Henrik Nielsen, aka Pelle, er CEO i TimeLog. Med mere end 20 års international erfaring, blandt andet som VP og Head of Consulting hos Ericsson, er Pelle garant for, at TimeLog følger sine egne bedste råd og vedvarende arbejder med at booste vores modenhed.

To år inde i covid-19-pandemien er fjernarbejde mere normalt end nogensinde.

Og inden for rådgivnings- og konsulentbranchen har man været imponerende hurtige til at tilpasse sig eksekveringen af projekter online.

Da kun 34 % af projektarbejdet fandt fysisk sted hos kunderne i 2021, er investeringerne i digitale infrastrukturer steget kraftigt. Det har været nødvendigt at planlægge arbejdet på nye måder, og virksomhedernes HR-politikker er blevet revideret.

SPI Researchs benchmark for 2022 viser tre tendenser – to gode og en dårlig – for, hvad det betyder for branchen:

  • Virksomheder investerer meget i digitale løsninger.
  • Eksekveringen af projekter online går utrolig godt …
  • … men det skaber også udfordringer mellem virksomheden og medarbejderne.

Lad os tage et kig på hovedpunkterne i dette års benchmark.

[Tilmeld dig webinaret] Hvordan går det i konsulentbranchen 2022?

En branche med fokus på digital eksekvering

Jeg ved, at mange har frygtet, at de nye digitale måder at arbejde på, som vi alle har måtte tage til os, ville påvirke projektprofitten og overholdelsen af tidsfrister negativt.

Det tager trods alt noget tid at vænne sig til nye arbejdermåder, og ofte er der omkostninger ved det.

Benchmarket viser dog, at dette ikke er tilfældet.

Projekter leveres online – og profitabiliteten stiger

Selvom den fysiske tilstedeværelse er nede på 34 % af den fakturérbare tid – hvilket betyder, at det er blevet normen, at konsulenter arbejder digitalt og leverer gennem onlineløsninger – er projekternes profitabilitet og projektledernes evne til at levere inden for tidsfristerne steget.

*Kilde: 2022 SPI Research Professional Services Maturity Benchmark™
Projektfærdiggørelse og  profitter er på vej opdad

Projektprofitabiliteten er steget til 36,5 % i år (i 2020 var tallet 35,6 %), og projekter leveret til tiden steg også til 80,2 % i gennemsnit, sidste år var det 79,7 %.

Desuden er branchens favorit-KPI – faktureringsgraden – steget til det højeste i 15 år og er på 73,2 % (71,4 % i 2020).

Modne virksomheder har taget føringen

Benchmarket viser også, at de mest modne virksomheder har reduceret antallet af leveringer på stedet, mens profitten er steget.

I benchmarket inddeler SPI Research de deltagende virksomheder i fem kategorier af organisatorisk modenhed. Niveau 1 er mindst moden/udviklet, mens niveau 5 er yderst moden.

[Explainer] Hvad vil det egentlig sige at være en moden virksomhed?

Mens umodne virksomheder på niveau 1 og 2 i gennemsnit bruger 41 % af deres fakturérbare tid hos kunderne – med rejsetid og -udgifter – fik modne virksomheder på niveau 4 og 5 dette tal ned på 22 %.

Veletablerede processer og IT-løsninger har hjulpet modne virksomheder med hurtigt at tilpasse sig nye arbejdsmåder.

De 7 essentielle processer PSA-software kan løfte for din forretning

De modne virksomheder viser bedre projekt performance

Samtidig leverede de modne virksomheder 87,6 % af projekterne til tiden, mens umodne virksomheder leverede 70,8 % af projekterne til tiden.

Projektprofitten stiger også på de højere modenhedsniveauer. Modne virksomheder havde en profitmargin på 51,1 %, mens den hos virksomheder på niveau 1 og 2 blot var 20,9 %.

[Tilmeld dig webinaret] Hvordan går det i konsulentbranchen 2022?

Tendensen går igen i alle benchmarkets KPI’er. Fra salgsteamet til HR og økonomi.

Det er helt enkelt en god forretning af øge modenhedsniveauet.

Bagsiden af medaljen – medarbejderne forlader dig

Som CEO forstår jeg godt, at det er skønt at øge projektprofitten og medarbejdernes faktureringsgrad.

Men der er dog et nøgletal, som kan give de fleste CEO’er grund til bekymring i år.

Personaleomsætningen har altid været et problem i rådgivnings- og konsulentbranchen, men 9,8 % af medarbejderne har sagt deres job op i år – en stigning på 42 % i forhold til sidste år.

Når vi kigger på undersøgelser og taler med vores kunder, viser der sig et billede af konsulenter, som ikke føler sig knyttede til deres arbejdspladser.

Vi ved alle, hvad det koster, at medarbejderne forlader os – både i forhold til profit og arbejdskultur.

Selvom det ser ud til, at de gode tider er tilbage, når det gælder muligheder og rentabilitet, viser benchmarket os, at vi skal være særligt opmærksomme på at forbedre arbejdsbetingelserne for vores medarbejdere og skabe en større tilknytning mellem virksomheden og den enkelte.

Click here to see our sample offer!

Giv dine medarbejdere en grund til at blive

I fremtiden vil de bedste virksomheder være kendetegnede ved, at de kan kombinere de nye måder at arbejde på med en god tilknytning til deres medarbejdere.

Det indebærer at gøre kontoret til at attraktivt sted at være, at omfavne digitale løsninger, der gør det muligt at holde en tæt kontakt mellem virksomheden og medarbejderne, og vælge en struktureret tilgang til at være tæt knyttet til sine medarbejdere.

Det er vigtigt for at få dine dygtige medarbejdere til at blive, uanset om det drejer sig om planlagte, uformelle kaffemøder eller en daglig samtale på tomandshånd.

Få SPI’s benchmark for 2022

TimeLog har for femte år i træk sponsoreret SPI’s benchmark.

Du kan downloade det gratis (normalt koster det 13.700 kr.) på vores website. Vi har suppleret benchmarket med et Executive Summary, som giver dig benchmarkets vigtigste resultater i et kompakt og overskueligt format.

Eller du kan være med på vores online session: Hvordan går det i konsulentbranchen 2022?