TimeLog og den nye ferielov

TimeLog og den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft d. 1. september 2020, men allerede i 2019 træder overgangsordningen mellem den eksisterende ferielov og den nye lov i kraft. 

Mange kunder og brugere spørger i disse dage, hvad det betyder for deres brug af TimeLogog om TimeLog er klar med funktionalitet til understøttelse af de nye regler. 

Det korte svar er, at man ikke skal gøre noget anderledes i TimeLog før 1. september 2020. 

Kort om den nye ferielov 

I dag optjener vi ferie i et kalenderår, men afholder ferien fra 1. maj året efter. Altså vi optjener ferie i 2018, men kan først afholde ferien fra d. 1. maj 2019 til 20. april 2020. 

I den nye ferielov kan optjent ferie allerede afholdes måneden efter, den er optjent. Fx optjenes for september 2020 2,08 feriedage, som kan afholdes allerede oktober 2020. 

Dertil kommer der lidt mere komplicerede regler om, at ferie optjent mellem 1. september frem til 31. august året efter skal være afholdt senest 31. december – altså senest fire måneder efter udløbsperioden. 

Hvad skal du som TimeLog-kunde gøre i overgangsperioden 

I overgangsordningen optjenes der ferie som normalt fra 1. januar 2019 til og med 31. august 2019. I alt 8 * 2,08 feriedage = 16,7 feriedage, hvis man er ansat i hele perioden. 

Disse optjente feriedage skal d. 1. maj 2020 tilskrives feriekontoen på samme måde, som man indtil nu har skulle tilføje 25 feriedage, og I skal fortsat overføre overskydende feriedage fra det ferieår der afsluttes. 

Feriedagene kan afholdes i perioden d. 1. maj 2020 til d. 31. august 2020. Overskydende ferie d. 31. august overføres til den nye ordning. 

TimeLog skal du som kunde ikke gøre noget for at føre ferien videre. Du kan benytte den samme feriekonto (forudsat du er på den nyeste version af TimeLog, version 2017 eller derover). Så det bliver ikke nemmere. 

Her kommer det, der er anderledes 

Grundlæggende kunne den nye ferielov håndteres med det nuværende TimeLog-system ved månedligt at tilskrive den optjente ferie til hver medarbejder manuelt. Det er klart, at I ikke skal have mange medarbejdere, før det bliver en meget tidskrævende opgave. 

I 2020 tilføjer TimeLog en ”regelmotor” til vores lønfunktionalitet, der automatisk kan opskrive feriekontoen med det korrekte antal feriedage / timer hver måned. TimeLog kommer også til at kunne håndtere nulstillingen efter 16 måneder og overførsel af ferie på en nem måde til den tid. 

Den nye funktionalitet bliver nem at sætte op og vil være konfigurérbar, så de mest almindelige scenarier med deltidsansatte og lignende kan håndteres. 

Vi vil klargøre en præcis vejledning i opsætning, så vi sikrer, at alt kommer til at fungere som det skal fra start.  

Vær opmærksom på, at vores "regelmotor" vil være en del af den Avancerede løntidsregistrering. Har I derimod en Basic-version af løntidsregistreringen vil det være muligt at få automatisk optjening for én feriekonto og én feriefridag konto. 

Tip! Vær opmærksom på at overføres mere ferie end 20 feriedage kan medarbejderen bede om at få dem udbetalt. 

Click here to see our sample offer!

Opsummering

Som TimeLog-kunde kan med ro fortsætte med at bruge TimeLog, som det fungerer nu helt frem til august 2020. 

TimeLog vil i god tid tilføje den nødvendige funktionalitet, som I først får brug for fra september 2020, og vi sil sikre, at der bliver en nem overgang til den nye ordning i TimeLog. 

Det er vigtigt, at sætter jer ind i de nye regler og sikrer, at I gør tingene på den rigtige måde også i jeres eget lønsystem. 

Læs aftaletekst om den nye ferielov eller vejledningen til, hvornår du får dine indfrosne feriepenge

Webinar om TimeLog og den nye ferielov

D. 20. juni afholdt vi et webinar om, hvordan vi håndterer den nye ferielov. Dette kan du se eller gense her (25. min). 

Billede af CHL

TimeLog og den nye ferielov

Billede af CHL
Christoffer Lanstorp
Head of Product Management, TimeLog

Hvis du har spørgsmål til TimeLog om den nye ferielov, så er du velkommen til at kontakte mig.