Fakta i stedet for mavefornemmelser

Som CEO har du brug for at træffe de rigtige strategiske beslutninger med ro i maven.

Som CEO vil du primært anvende TimeLog til at skabe overblik over virksomhedens indtjening, pipeline effektivitet og produktivitet. Dermed kan du hurtigt tage beslutninger vedrørende forbedring af virksomhedens drift og performance.

Med udgangspunkt i detaljerede analyser af performance per kunde, projekt, afdeling eller medarbejder kan du dykke ned i konkrete problemstillinger omkring kunder med dårligt dækningsbidrag, nødlidende projekter eller medarbejdere med en for lav udfaktureret timepris, for lav udfaktureringsgrad eller for høje nedskrivninger.

Tag beslutninger baseret på fakta

Ved at udnytte TimeLogs unikke datastruktur kan du foretage detaljerede analyser i realtid. Hver eneste tids- og udgiftsregistrering gemmer oplysninger om, hvad den har kostet, hvad man ønsker den skal faktureres til, og hvad den reelt er faktureret til.

Du kan altid trække data fra TimeLogs rapporter eller via Rapporterings API over i MS Excel eller i business intelligence værktøjer.

Udover at analysere på kunde- og medarbejderniveau kan TimeLog blandt andet også vise, hvilke forretningsområder der bruges mest tid på, og hvilke der tjenes flest penge på. Det er ikke altid, at disse stemmer overens, og der er dermed basis for at få kvalificerede data, der kan ligge til grund for større strategiske beslutninger.  

TimeLog giver dig også muligheden for fleksibel automatiseret projektfakturering såvel udadtil over for kunderne og indadtil i forhold til bonusordninger, bogføring og analyse.

Gør dine medarbejdere glade og øg bundlinjen 

Alt for mange medarbejdere er frustrerede over at skulle tidsregistrere og administrere projekter. De føler, at det tager tid fra vigtigere opgaver i deres travle hverdag. Hjælp dem med at bruge deres tid fornuftigt ved at give dem det bedste værktøj til tidsregistrering og projektstyring.

Så har dine medarbejdere fleksibilitet til at vælge værktøj den tidsregistreringsklient, der passer deres arbejde samt mulighed for at følge egen performance. Det sikrer en større præcision i deres tidsregistrering, hvilket betyder en øget faktureringsgrad for din virksomhed. 

Click here to see our sample offer!

Vores GDPR-arbejde er gennemgået og godkendt af uvildige revisorer

Vores GDPR-compliance og IT-infrastruktur er blåstemplet med de uafhængige revisorerklæringer: ISAE 3000 GDPR og ISAE 3402. Se vores rapporter og bliv klogere på ISAE 3000 og ISAE 3402.