Få det økonomiske overblik

TimeLog er et stærkt redskab for dig som CFO, der er ansvarlig for økonomisk månedsrapportering til ledelsen.

Som CFO vil du primært anvende TimeLog til fakturering og for at afslutte jeres regnskabsperioder med den endelige økonomiske rapportering.

Når den økonomiske månedsrapport skal leveres kan du nemt kommunikere med projektlederne og danne dig et overblik over fakturapotentialet.

I TimeLog har vi et indbygget kommunikationsflow, hvor I kan markere hvilke fakturaer, der er klar til fakturering, så I sparer tid på interne mails. Når faktureringen er afsluttet, kan ledelsen så træffe de rigtige beslutninger baseret på jeres faktiske resultater.

Få styr på jeres igangværende arbejder

Arbejder I efter produktionsprincippet, er det vigtigt, at få styr på jeres igangværende arbejder, så du hele tiden har overblik over, hvor meget værdi, som I enten skylder jeres kunder eller har til gode. Det er ikke sjovt med overraskelser sidst på året, når du skal lave årsregnskab. Få derfor dine projektledere til at indtægtsføre deres timer samtidig med, at de fakturerer.

Med vores både simple og komplekse afregningstyper kan du holde styr på både jeres økonomiske kontraktforhold over for kunderne, og jeres interne økonomiske rapportering, som understøtter håndtering af bonusordninger, værdiskabelse og fakturering.

Læs mere om vores udvidelse Multiple Legal Entities, som understøtter koncerners behov for økonomisk styring. 

Nøgletal i realtid

Du vil altid kunne se både den registrerede værdi vs. den fakturerede værdi på de enkelte projekter, timer, kontrakter, kunder og medarbejdere. Det er vigtigt for at få det fulde økonomiske overblik og ikke kun fokus på, hvad I har faktureret. Det får du ved at integrere til dit økonomisystem. Ved at have faktureret I TimeLog og herefter overført dem til økonomisystemet, vil du kunne se alle de økonomiske nøgletal, så du har fuldt overblik over virksomhedens performance. 

Du kan også bruge vores API til rapportering til at lave dine egne rapporter eller integrere til en business intelligence løsning.

Click here to see our sample offer!

Vores GDPR-arbejde er gennemgået og godkendt af uvildige revisorer

Vores GDPR-compliance og IT-infrastruktur er blåstemplet med de uafhængige revisorerklæringer: ISAE 3000 GDPR og ISAE 3402. Se vores rapporter og bliv klogere på ISAE 3000 og ISAE 3402.