Offentlige organisationers behov understøttes af TimeLog

Offentlige organisationer

Bedre arbejdsrutiner

Spar tid på administration med simpel tidsregistrering og lønstyring samt detaljeret afrapportering – også til EU.

Offentlige organisationer har typisk brug for tidsregistrering til at få overblik over, hvilke opgaver tiden bruges på og om der er projekter, som tager mere tid end budgetteret. Tidsregistreringen giver jer basis for optimering af forretningsgange og processer. 

Ved at give medarbejderne mulighed for at tidsregistrere på den måde, som matcher deres arbejdsform, så bliver deres afrapportering mere præcis - og dermed styrkes jeres rapportering og beslutningsgrundlag.  

Løn og flexhåndtering

Med TimeLog får I mulighed for at levere løndata til jeres lønsystem. Har I behov for at styre flere forskellige flex-beregninger end 1:1 på grund af overenskomster eller at registrere præcis komme-/gåtid, så er TimeLogs løntidsstyring optimalt til dette formål.  

Ved at styre jeres løntid i TimeLog har hver enkelt medarbejder hele tiden et realtidsoverblik over deres flex og ferie. 

Projekt- og ressourcestyring 

Projektstyringen i TimeLog understøttes med tidsplaner, budgettering, opfølgning og afrapportering. Er der i afdelingen eller organisationen erfaring med større projekter kan TimeLog ressourcestyringsværktøj med fordel anvendes til at planlægge og følge op på opgaver og deadlines.

Det er også muligt at anvende tidsregistreringen til at kunne understøtte intern fakturering i forbindelse med, at organisationens afdelinger (fx en intern it-afdeling) leverer ydelser til andre afdelinger. 

Integration til løn- og økonomisystemer

Med TimeLog er der forskellige muligheder for integration til løn- og økonomisystemer. Det gør det nemt at overføre data, hvilket mindsker administrationen for både regnskabs- og lønafdelingen. 

Når jeg har mødt andre, der kunne have glæde af de værktøjer, der findes i TimeLog, er jeg ikke bleg for at anbefale systemet til dem.
Torben Kristensen
Konsulent, Væksthus Sjælland
 
Tidsregistrering i Excel