”Vi er meget glade for TimeLog, og det fungerer godt i det daglige – lige fra første dag har medarbejderne kun haft positive ord - de håndterer det selv og får tastet timerne rigtigt ind. Det flyder mere naturligt for dem end tidligere, og det er nemmere at holde styr på tiden. Og så er en af styrkerne i TimeLog, at der er så mange veje til Rom – det passer til flere forskellige typer medarbejderes behov”, udtaler Tina Callesen, civilingeniør og daglig leder i Sønderborg Kommunes afdeling Vand & Jord.

Hun var med helt fra starten, da de fire afdelinger i Natur & Miljø området i Sønderbog Kommune skulle finde en udbyder af timeregistreringssystem.

Konsulenterne havde teknisk indsigt og vidste, hvor de skulle finde tingene, så de kunne kringles i forhold til vores behov. Fra vores eksisterende system, NaviKon, vidste vi, hvad vi ville have – men ikke hvad vi præcis havde brug for i fremtiden. Dette hjalp TimeLogs konsulenter os med at finde ud af, så vi nu har fået endnu bedre styr på vores processer.
Tina Callesen Daglig leder, Søndeborg Kommune

Nemt udtræk af data

”Det, der var vigtigt for os, var en simpel metode til tidsregistrering og en forholdsvis simpel udtrækning af data for lederne. Samtidig skal vi fakturere den tid, vi har brugt på vores kunder. Der er ikke så mange, der har lavet løsninger i forhold til disse ting i det offentlige, men TimeLog er den bedste løsning til den bedste pris”, mener Tina og referer til afdelingens kunder, som bl.a. inkluderer mange landmænd og virksomheder. 

Mere rådgivning end salg

For Tina Callesen var det især TimeLogs håndtering af salgsprocessen, der gjorde, at kommunen valgte TimeLog som leverandør. Efter den første introduktion var Tina Callesen med til at definere kravspecifikationen i forhold til de særlige behov, som en kommune måtte have:

”Vi fik bygget et testsite op og fik nogle spørgsmål med til processen, som vi skulle håndtere, og som tjente som inspiration til kravsspecifikationen. Jeg var meget imponeret over den rådgivning, vi fik. TimeLog var særdeles gode til at se vores specialiserede behov og finde en løsning, der passede til os, svarer Tina Callesen.

Click here to see our sample offer!