Specialisterne
It-konsulentvirksomhed
Danmark

Specialisterne tilbyder konsulentydelser til erhvervslivet, men de er også en socialøkonomisk virksomhed, der uddanner og ressourceafklarer mennesker med en diagnose inden for autismespektret. De er dygtige til opgaver, som kræver fokusering, vedholdenhed og struktureret tankegang. Deres behov går derfor hånd i hånd med de muligheder TimeLog giver for præcis tidsregistrering.

Sparer tid på faktureringen

"Før vi fik TimeLog brugte vi Excel-regneark, men når vi skulle fakturere konsulenternes timer, tog det rigtig lang tid. Før i tiden var vi først færdige d. 10. i måneden. I dag, med TimeLog, gør vi det på dagen", udtaler Britt Eggert Behrend, der er Business Manager hos Specialisterne. Det har været én af grundene til, at samarbejdet med TimeLog har været en vigtig forandring i virksomheden inden for de seneste år.

Britt Eggert Behrend, udtaler om den første tid med TimeLog, at ”man skal lige finde sine behov, det tager lidt tid, da systemet kan så meget. Med den nye version (6.0) er der kommet flere gode features. Jeg er vild med genvejene og glad for de supportmuligheder, der er”.

Tidsregistreringen er det primære

”Tidsregistreringen er vigtig for os, og derfor er tilgængeligheden i TimeLog et stort plus”. fortæller Britt. I hverdagen anvender alle konsulenterne TimeLog til tidsregistrering. ”Denne detalje-præcision er vigtig for konsulenterne, og derfor er TimeLog Trackeren et godt redskab for dem, fordi det er muligt at angive helt præcise tidsregistreringer”, forklarer Britt.

Kan tilpasses til individuelle behov

Specialisterne har afdelinger i flere lande. De anvender derfor TimeLog Departments for at oprette en række selvstændige afdelinger, som passer til Specialisternes afdelingsstruktur.

De ansatte hos Specialisterne har mange forskellige normtider, og TimeLog imødekommer vores behov for et fleksibelt system.
Britt Behrend Business Manager, Specialisterne

”Rollestrukturen er også meget brugbar, det er nemt, hvis der kommer en ny kollega, da vi selv kan vælge, hvilke rapporter vi ønsker at se. Det gør det overskueligt for de nye medarbejdere at komme i gang”.

TimeLog i fremtiden

Specialisterne overvejer at integrere TimeLog med deres økonomisystem Microsoft Dynamics NAV. ”Vi vil gerne have lagt data over i TimeLog, så vi kan lave flere økonomiske målinger, men der skal laves en cost-benefit analyse ved at integrere med Navision først”, forklarer Britt.

”Lige nu er tidsregistrering, fakturering og ferie- / sygedomshåndtering hovedelementerne hos os, men vi vil gerne til at bruge TimeLog mere som et ressourceværktøj. Dermed kan vi gøre projektstyringen og cost benefit skarpere”, slutter hun.

TimeLog støtter op om det arbejde, som Specialisterne gør for mennesker med en autismediagnose. Da konsulenterne har en særlig evne til at finde fejl, som andre ofte overser, er de det perfekte match, når et produkt skal testes. TimeLog har gjort brug af Specialisternes konsulentydelser netop for at få testet software, bl.a. til vore apps til iPhone og Android, da det er altafgørende, at slutproduktet er i orden.

Click here to see our sample offer!