VENZO Analytics
Business Intelligence virksomhed
Danmark
Den voldsomme forøgelse af udfaktureringsgraden med næsten 400% har været helt afgørende for, at vi kunne vokse, ansætte nye medarbejdere og vinde terræn. Og så har TimeLog også været med til at give os et internt overblik, som er den enkelte medarbejder forundt.
Søren Anderberg CEO Venzo Analytics

Før business intelligence-virksomheden VENZO Analytics begyndte at bruge TimeLog og indførte en struktureret tilgang til tidsregistrering, kunne de ikke se status og aftaler på kunder og projekter, eller hvad medarbejderne brugte deres tid på.

Adspurgt, hvad TimeLog har betydet for forretningen, er direktør Søren Anderberg klar i spyttet:

 • En øgning af udfaktureringsgraden på 384% over 16 måneder
 • Mulighed for at tilrettelægge medarbejdernes arbejde, så de er mere motiverede
 • Let overblik over alle virksomhedens operationelle nøgletal i ét samlet dashboard

Vil du anbefale TimeLog?

"Ja i høj grad. Det med at få datadrevet og solidt overblik over, hvad jeg som direktør gerne vil med virksomheden, hvad har jeg lovet kunderne og hvad bruger medarbejderne deres tid på – det giver mig god nattesøvn. Og det er TimeLog langt det bedste system til.”

 

Struktureret tidsregistrering fik udfaktureringsgraden til at eksplodere

Før registrerede alle tid på vidt forskellige måder. Men så indførte vi regler for, hvordan man registrerede tid – et tidsregistreringsparadigme – og sammen med nyt ledelsesfokus øgede det faktureringsgrundlaget 384% over 16 måneder
Søren Anderberg

Før VENZO Analytics begyndte at tidsregistrere struktureret i TimeLog, vidste de ikke, hvor meget tid de brugte på kunderne i forhold til de aftaler, der var indgået.

Resultatet var, at der blev faktureret alt for lidt.

Derfor har det været afgørende for Søren Anderberg at introducere en struktureret tilgang til at registrere tid i TimeLog, da han sluttede sig til VENZO Analytics.

VENZOs tidsregistreringsparadigme

Søren Anderberg har indført et paradigme til tidsregistrering, hvor medarbejderne kan registrere inden for fire overordnede kategorier:

 • 1) Direkte fakturerbar tid
 • 2) Indirekte fakturerbar tid (serviceaftaler)
 • 3) Service- og produktudvikling (som kan afskrives)
 • 4) Intern tid (møder, uddannelse, administration, salg)

 

Paradigmet sikrer, at medarbejderne registrerer tid på en måde, så han kan se de nøgletal, han gerne vil, og kunderne bliver faktureret korrekt.

 

Vi er blevet langt bedre til at levere som aftalt. Når vi har aftalt noget, har vi også 100% overblik over, hvad vi har leveret – helt ned til minuttet.

Tidsregistreringsparadigmet har givet virksomheden fuldstændigt overblik over fremskridt på projekterne, om de leverer som aftalt med kunden og præcist hvor stort grundlaget er for faktureringen.

Faktisk er det blevet en hel disciplin at ramme så præcist som muligt inden for aftalen med kunderne.

Få din egen succeshistorie

Du kan selv få en gratis 30 dages prøve på TimeLog. Vi hjælper dig selvfølgelig gerne godt i gang med prøveperioden.

Ingen binding. Kræver ikke kreditkort. Fri support fra første dag.

TimeLog lader direktøren skabe balance mellem arbejde og fritid

Selvom de forretningsmæssige fordele er meget konkrete, er det særligt muligheden for at sikre medarbejdernes motivation, der optager Søren Anderberg.

For ham er det afgørende, at medarbejderne forbliver motiverede i arbejdet, men også prioriterer livet ved siden af.

Derfor bruger han TimeLog til at opretholde en balance mellem medarbejdernes projekttid, deres performance og deres fritid.

Vi sætter barren højt, så medarbejderne har noget at stræbe efter. I TimeLog bliver de altid sat på flere projekter, og i systemet sørger jeg for, at de har kolleger omkring sig til at støtte dem. Men de skal også bruge tid på at uddanne sig og prioritere fritid. I balancen mellem vores projekter og deres privatliv er TimeLog et afgørende redskab.

Og noget tyder på det virker.

Siden VENZO Analytics for to år siden indførte en ny måde at tidsregistrere på i TimeLog og begyndte at vækste udfaktureringsgraden, har Søren Anderberg ikke modtaget en eneste opsigelse.

Trivsel og performancetal i TimeLog

For at sikre både performance, samt motivation og trivsel i VENZO Analytics holder Søren Anderberg øje med flere ting i TimeLog:

 • Hvilke projekter medarbejderne arbejder på lige nu
 • Hvad allokeringsgraden er (projekttid sammenholdt med normtiden)
 • Hvad deres udfaktureringsgrad er

Ét samlet overblik over hele forretningen med TimeLog + Microsoft Power BI

Hvor det tidligere var en udfordring at overskue status og fremdrift på projekter og medarbejderne, har Søren Anderberg nu ét enkelt overblik over alting i Microsoft Power BI.

VENZO Analytics har bygget deres eget overblik i Power BI, hvor de trækker alle data fra TimeLog.

Det betyder, at Søren Anderberg konstant kan følge med i:

 • Udfaktureringsgraden på den enkelte medarbejder
 • Hvor lang tid de bruger på service til kunder
 • Tidsforbrug på den enkelte kunde ift. aftalerammen
 • Hvad de mangler at levere på aftalerne
Jeg ved fra dag til dag, om vi er foran eller bagud. Og jeg ved, hvor jeg skal bruge min tid. Det er helt fantastisk at have hånden på kogepladen på den måde.
Click here to see our sample offer!