Her er din skabelon til Excel-timeseddel

Tidsregistrering i Excel

Få straks overblik over tid og dækningsgrad på dine projekter.

Med denne simple skabelon til tidsregistrering i Excel, kan du aflæse den direkte afledte dækningsgrad på projektet samt værdien af de fakturérbare timer. 

Der ydes ingen support på Excel skabelonen.