Høje forventninger til 2010!

2010 bliver et vækstår!

Efter et år med recession - og nulvækst i TimeLog, kunne vi fra sommeren 2009 konstatere, at de små og især de mellemstore virksomheder er tilbage i markedet for at købe værktøjer til effektivisering og optimering.

TimeLog oplevede i årene 2005 til 2008 en årlig omsætningsvækst på 40-50% på forretningsområdet for SaaS løsninger, mens perioden fra juli 2008 til juli 2009 præget af nulvækst, dog med et meget begrænset tab af kunder.

Og de tabte kunder var primært de helt små danske virksomheder, som nåede ned på en kritisk størrelse under 3 brugere, hvor et TimeLog Business system ikke leverer solid værdi.Dette har vi forhåbentlig løst ved at tilbyde en Team Edition.

Nu er vi imidlertid tilbage på vækstrater højere end før krisen, og vi kan tilmed se, at markedet for SaaS løsninger til det offentlige udvikler sig meget positivt.

Positivt er det også, at væksten opleves såvel internationalt og nationalt - dette til trods for den markante globale konkurrence fra særligt amerikanske produkter, som præger markedet for tidsregistreringsløsninger.

Så vi har slukket for krisesnakken og ser frem til 2010 med forventning om et år med solid vækst og solide sorte tal på bundlinen - for os og forhåbentlig også for vore mange dedikerede kunder og brugere.

Godt nytår! 

 
Tidsregistrering i Excel