Vigtigheden af at tidsregistrere

Companies that track time are idiots!

"Companies that track time are idiots!" - Scenen var den afsluttende spørgerunde i udtagelsen til det statsstøttede vækstprogram GazelleGrowth, og personen der bragte udsagnet i spil, var Dan Meiland, mangeårig CEO i Egon Zehnder international, som er en af verdens største konsulentvirksomheder inden for management consulting og rekruttering.

For mig, som repræsentant for TimeLogs ansøgning, var min første tanke, at NU var det op ad bakke, hvis vi skulle lykkedes med at komme blandt de kun 5 ud af 50 ansøgende danske virksomheder, som halvårligt udvælges til at deltage i programmet.

Men Dan Meilands udsagn handlede i virkeligheden ikke om, hvorvidt konsulentvirksomheder skal registrere tid, men om de skal afregne kunderne efter medgået tid eller fast pris. Og her kom han ind til kernen i den debat, som jeg oplever finder sted i ledelsen i mange virksomheder:Hvor stor en risiko vil man løbe for at profitmaksimere virksomhedens projekter og ydelser?

Som konsulentvirksomhed kan man, groft sagt, vælge at levere ydelser på medgået tid, hvor man delvist flytter konsekvenserne af eventuelle budgetoverskridelser over på kunden, men hvor dækningsbidraget typisk er 500-700 kroner per time, eller man kan levere ydelserne på fast pris, hvor leverandøren bærer budgetrisikoen, men hvor et veldrevet og velprissat projekt kan levere dækningsbidrag på langt over 1.000 kroner per time, hvis projekterne drives effektivt.

Minimering af budgetrisikoen i fastprisprojekter er derfor en kendt og vanskelig øvelse, som blandt andet handler om effektiv budgettering, effektiv feedback fra projektdeltagerne, løbende fremdriftsvurdering, økonomisk og tidsmæssigt overblik og tidlige advarsler, når et projekt kommer i problemer. Det er med andre ord en administrativ tung opgave at drive større projekter effektivt, hvilket får mange virksomheder til at droppe den løbende økonomiske opfølgning og basere sig på efterkalkulationer, som først gennemføres når projektet er slut.

TimeLog har derfor gennem de senere år investeret intensivt i at udvikle metoder og værktøjer til effektiv økonomisk styring af komplekse kontrakter og projekter i realtid, registreret tid og estimeret værdiskabelse, får beregnet hvordan projektet skrider frem i forhold til planen. Vi er ikke i mål endnu - det ved vi, men vi ved også, at vi drives af visionen om at tilbyde den løsning, som gør vores kunder i stand til at levere projekter med det højest mulige afkast og den lavest mulige økonomiske risiko.

Og vi vil meget gerne have vores kunder og andre interesserede i tæt dialog om, hvordan vi udvikler en løsning, som kombinerer god brugervenlighed og avanceret økonomisk styring. Som led i denne strategi vil vi i de kommende uger gennemføre individuelle interviews med en række af vore kunder og repræsentanter for konsulentbranchen for sammen at afdække, hvordan fremtidens TimeLog Project skal se ud, hvis vi skal nå dette ambitiøse mål.

Og hvem ved, måske Egon Zehnder en dag er at finde i TimeLogs kundekreds, som passionerede brugere af tidsregistrering i den daglige projektstyring?

Lad debatten fortsætte på LinkedIn, hvor dette indlæg vil blive publiceret, så I kan give ideer og meninger til kende.

Bliv medlem af TimeLog User Group på LinkedIn.

Læs et whitepaper om betalingsplaner i TimeLog Project.

  Tidsregistrering i Excel