Stor fremgang i antallet af kunder pr. måned

20 nye kunder om måneden

Efter et 2009, som var præget af en moderat omsætningsvækst på 15% indenfor TimeLogs SaaS-forretningsløsninger, så er omsætningen i 2010 steget med over 25%. Dermed ligger TimeLog i 2010 på samme vækstrater som før finanskrisen.

I efteråret 2010 har TimeLog haft en kundetilgang på 20 nye kunder per måned på vore Team og Business løsninger. Og vi forventer, at den positive tendens vil blive endnu stærkere i 2011 - blandt andet drevet af den kommende release af TimeLog Project 5.4, som vil repræsentere en stort løft i brugervenlighed og funktioner for projektlederen. 

  Tidsregistrering i Excel