PowerPivot fra Microsoft Excel

Nemmere business intelligence med Excel PowerPivot 2010

Med TimeLog Project følger en lang række standardrapporter, som har til formål at dække de mest gængse behov.

Har man behov for at få data præsenteret på en speciel måde, mikse oplysninger som ikke optræder i de samme rapporter - eller inddrage oplysninger fra andre systemer end TimeLog Project, kan det være en fordel at se på nogle af de rapporteringsværktøjer, som andre softwareudbydere tilbyder gratis eller til et beskedent beløb.

Et nyt spændende bud på et rapporteringsværktøj er det gratis Excel 2010 plugin, PowerPivot. PowerPivot bygger videre på den kendte pivot-tabel funktion, der findes i Excel, men som giver mulighed for at basere rapporterne på information fra forskellige tabeller, som så kædes sammen.

I en normal pivot-tabel er datagrundlaget én tabel, hvor en linje indeholder samtlige felter, som man i pivot-tabellen skal kunne gruppere og summere på. Ønsker man at summere sine projekttal pr. projekttype, skal projekttypen altså forefindes på hver eneste linje i datagrundlaget - men den oplysning er ikke til stede i alle TimeLog Projects standardrapporter. I praksis betyder det, at man ofte manuelt må tilføje information til datagrundlaget, hvilket er tidskrævende og ofte umuligt.

Med PowerPivot kan datagrundlaget bestå af flere forskellige og kombinerede dataudtræk. Hvert dataudtræk kan enten hentes direkte fra en database eller en fil. Det gør det muligt at eksportere en række rapporter eller lister fra TimeLog Project og kombinere dem til én pivot-rapport. Eksempelvis kan man kombinere en liste med stamoplysninger for hvert projekt med en rapport, der indeholder oplysninger om de enkelte tidsregistreringer, og således gruppere tidsregistreringsoplysningerne ud fra projekternes stamoplysninger.

PowerPivot giver ekstraordinære muligheder for at vende og dreje tallene, så de matcher de præcise behov og giver det ønskede overblik uden at gå på kompromis med funktionalitet.

Download PowerPivot lige her

Thomas Gudmandsen

Thomas Gudmandsen
  Tidsregistrering i Excel