Et tip til nem opdatering af timepriser

Tip: Opdatering af timepriser

Mange virksomheder benytter årsskiftet til at opdatere deres timepriser og her arbejder TimeLog Project med to typer timesatser:

Standard timepris benyttes ved fakturering af medarbejdernes tidsregistreringer og angives på medarbejderens hovedoplysninger i systemadministrationen.

Kostpriser angiver den udgift den enkelte medarbejder påfører projekterne, hver gang der registreres en time.

Alle timesatser (Standard timepris & Kostpris) reguleres af systemadministrator i Systemadministrationen under overskriften Økonomi / fakturering og den enkelte medarbejderopsætning opdateres automatisk.

Man skal dog være opmærksom på, at alle ændringer er aktive, så snart der er klikket på opdater, og at de vil blive benyttet på alle efterfølgende tidsregistreringer. Hvis timesatserne ikke er blevet reguleret, inden medarbejderne har registreret deres arbejde, vil der være behov for at justere de tidsregistreringer, der skulle have været med de nye satser.

Benyt ledelsesrapporten Juster timepriser til at opdatere allokerede og evt. registrerede timer efterfølgende.

For at undgå at opdatere tidsregistreringer, der ligger før d. 1. januar 2011, vil det være en god ide at afslutte 2010 faktureringen og efterfølgende lukke hele regnskabsåret 2010 for tidsregistrering og fakturering under systemadministration -> Regnskabsperioder. Dette medfører, at alle tidsregistreringer i 2010 låses, og det vil ikke længere være muligt at ændre eller tilføje nye tidsregistreringer, og timesatserne kan heller ikke justeres.

Se eventuelt brugervejledning I09 - Ændre timepris på projekter.

Skal der oprettes nye timepriser og/eller kostpriser, oprettes de af systemadministrator i Systemadministrationen under overskriften Økonomi / fakturering. Det er også her, de kundespecifikke timepriser oprettes.

Se eventuelt brugervejledning K02 - Oprettelse af timepriser.

Thomas Gudmandsen

Thomas Gudmandsen
  Tidsregistrering i Excel