Kom godt i gang med TimLog Project 5.4

Release af TimeLog Project 5.4

TimeLog Project er nu 10 år, og med projekt­modulet som en af de ældste dele var det tid til at omlægge denne del til ny teknologi – og efter nye behov hos kunderne.

Vi har brugt en masse tricks, som forbedrer hastigheden markant og muligheden for at arbejde effektivt. Samtidig har vi lagt sporene til kommende funktioner og API.

Med mange kunder af forskellig størrelse og modenhed skal vi kunne rumme både den hurtige projektoprettelse og mere komplekse projektformer. Det er lykkedes, synes vi.

Én projektplan med det hele

Projekter kan nu planlægges i op til fem niveauer. Derfor er det belejligt, at faserne nu kan flyttes og kopieres direkte med musen.

Oprettelse og redigering af faser med tilhørende allokering foregår direkte i projektplanen, som nu fremgår i tre visninger: timer, beløb og Gantt-kort.

Nem ressourceallokering

Det er også blevet meget lettere at sætte medarbejdere på faser og håndtere hele situationen omkring timer, timepriser og tidsregistrering. Bl.a. gennem ressourcegrupper – en nyskabelse, vi vender tilbage til – og ved nye forvalg på projektet.

Projektets økonomi er tydelig

En af TimeLog Projects største dyder er dybden i den projektøkonomiske styring. Projekttotalerne har fået endnu et løft, og det gør projektets økonomi lettere at aflæse.

Det samme gælder den nye projektfaktor – ét tal, som alle kan bruge som pejlemærke for projektets aktuelle økonomiske tilstand.

Workflow fra to vinkler

Projekter kan nu have syv forskellige status, og den aktuelle er tydeligt markeret. Den kontraktmæssige afvikling er dermed mere finmasket, og det er lettere at følge fremdriften på projekterne.

Samtidig kan den interne og faglige fremdrift styres med stadier, man selv definerer efter eget workflow.

Spar tid på rutiner og gentagelser

Overalt har vi fjernet irriterende gentagelser i håndteringen af projekter og lagt funktioner der, hvor der er brug for dem. Så selv om TimeLog Project er blevet mere avanceret, så er det lettere at arbejde med.

Se mere om TimeLog Project 5.4

 
Tidsregistrering i Excel