Udbyttet ved at tidsregistrere

Tidsregistrering – administrativ byrde eller strategisk værktøj?

Hvis jeg siger ’tidsregistrering’, hvad tænker du så? At det er et administrativt mareridt for både medarbejdere og ledelse? At I udelukkende gør det for kundernes skyld? Eller at I simpelthen ikke gider bruge tid på at registrere, hvad I bruger tiden på?

Så rammer du lige ned i centralnervesystemet på den danske folkekultur. Der hersker en interessant dualitet blandt danskerne, som naturligt nok smitter af på vores ledelsesstil. På den ene side opfatter vi os selv som Europas autonome, der fint administrerer frihed under ansvar. På den anden side vil vi gerne være sikre på, at vi får fuldt udbytte af vores medarbejdere, som er blandt de højest lønnede i verden. Vi ved godt, at vi skal være exceptionelt skarpe på interne og eksterne priser og ydelser i et presset marked for at hindre, at kunderne løber lige i favnen på andre.

Læs hele indlægget på TimeBlog

  Tidsregistrering i Excel