Nemt at rette tidsregistreringer med omkontering af tid

Ny funktion: Omkontering af tid

Er du også blandt de brugere, som længe har savnet hurtige måder at rette tidsregistreringer foretaget af medarbejdere på dit projekt tid eller i din afdeling?

I forlængelse af version 5.4 har vi frigivet en lille stærk nyhed til omkontering af tid mellem projekter og indenfor det enkelte projekt. Vi kalder funktionen "Omkontering af tid" og den findes i menuen projektadministration.

Som projektleder er du afhængig af, at dine projektdeltagere registrere tid på de korrekte faser, hvis afstemning af budgetter skal være let. Hvad gør du så, hvis det ikke er tilfældet? I tidligere versioner af TimeLog var du tvunget til:

  • - at logge ind som den enkelte medarbejder og rette timerne selv eller
  • - at bede medarbejderen rette sine timer eller
  • - at kontakte en bruger med koordinatorrettigheder for at få foretaget rettelsen

 

Med funktionen Omkontering af tid kan du omkontere et ubegrænset antal tidsregistreringer på et ubegrænset antal medarbejdere i en handling. Det kan eksempelvis være hvis flere medarbejdere har registreret på den samme men forkerte fase i dit projekt eller hvis et antal timer skal flyttes fra dit fakturerbare projekt til et internt ikke-fakturerbart projekt.

Du har endda mulighed for at splitte en tidsregistrering i 2 tidsregistreringer, hvis du kun ønsker at flytte en del af registreringen til en ny fase eller et nyt projekt.

  Tidsregistrering i Excel