Sådan bruger du ressourcestyring i TimeLog Project

Ressourcestyring i TimeLog Project

Ressourcestyringen i TimeLog Project er blevet forstærket med muligheder som at kunne se belastningsberegningen ved ressourceallokering direkte på projektplanen samt muligheden for at flytte allokeringer fra en ressource til en anden i et overskueligt interface.

Derudover er der lavet små justeringer i flere interfaces, som gør ressourcestyringen i hverdagen lettere.

2011-1

Med denne nye dialogboks kan man overføre ubrugte eller brugte allokerede timer til en anden medarbejder og endda se belastningen for denne medarbejder i perioden med det samme.

Koblet op på dagligdagens opgaver, så understøtter TimeLog nu meget bedre følgende centrale workflows:

  1. Hvor belastet er den enkelte medarbejder i et projekts levetid og hvordan er belastningen fordelt per projekt eller fase?
  2. Medarbejderen er overbelastet og der skal flyttes opgaver over på en anden medarbejder. Hvem er ledig?
  3. Medarbejderen er stoppet, og alle vedkommendes opgaver skal fordeles på andre medarbejdere. Hvem er ledige?
  4. Medarbejderen er overbelastet, jeg vil gerne enkelt rette projekternes tidsplaner for at udligne belastningen.
  5. Hvilke opgaver skal jeg løse sorteret på afleveringsdato eller grafisk visualiseret i et sammenklappeligt Gantt-kort?

Se nedenstående webinaroptagelse, som beskriver mulighederne for ressourcestyring i TimeLog Project og bliv præsenteret for de nye features.

Video om ressourcestyring i TimeLog Project

 

  Tidsregistrering i Excel