Release af TimeLog Project 5.5

Ny release: TimeLog Project 5.5

Integration til e-conomic, differentierede momssatser og bedre brugervenlighed

Denne release indeholder flere mindre forbedringer samt en standard integration til det webbaserede økonomisystem e-conomic.

Alle nyheder er gældende for TimeLog Business og Enterprise.

e-conomic integration

Gør man brug af det online regnskabsprogram e-conomic

er det nu muligt at integrere dette med TimeLog Project.

Følgende delintegrationer er med i TimeLog Project 5.5:

 • Automatisk overførsel af kunder fra TimeLog Project til e-conomic
 • Automatisk overførsel af kontaktpersoner fra TimeLog Project til e-conomic
 • Automatisk overførsel af medarbejdere fra TimeLog Project til e-conomic
 • Automatisk opdatering af kunde og kontaktpersonoplysninger i e-conomic
 • Synkronisering af varenumre mellem TimeLog Project og e-conomic
 • Automatisk overførsel af fakturaer fra TimeLog Project til e-conomic
 • Afstemning af fakturaer de to systemer imellem

Vi har lavet en udførlig guide til opsætning af denne integration. Dokumentet tager udgangspunkt i forskellige scenarier alt efter, om man har e-conomic i forvejen eller ønsker at anskaffe e-conomic for at have en fuld integration mellem TimeLog Project og et webbaseret økonomisystem.

Integrationen aktiveres i den nye menu System administrationen › Integration og API › Standardintegrationer. Her findes opsætningssiden til alle TimeLogs standardintegrationer.

Opsætningsguide: Kom godt i gang med e-conomic integrationen

Video: TimeLog Project introduktion til e-conomic

Håndtering af varenumre

Har man ikke e-conomic som økonomisystem, så har vi lavet mulighed for at oprette varenumre manuelt, som kan tilknyttes de forskellige timepriser, der er oprettet i TimeLog Project. Dermed er grundlaget for import af fakturaer til andre økonomisystemer forbedret, da eksporten fra TimeLog Project medtager disse varenumre.

Følgende rapporter medtager varenumre i eksport:

 • Projekt Administrationen › Fakturaer › Søg efter faktura
 • Ledelsesrapporter › Dataudtræk › Dataudtræk: Fakturalinjer

Det er valgfrit, om man ønsker at benytte varenumre. Disse kan aktiveres under systemadministration › Økonomi/Fakturering › Varenumre.

Har man e-conomic integrationen slået til, så hentes disse varenumre automatisk fra e-conomic. Læs guiden ovenfor, som også giver en generel beskrivelse af brug af varenumre, hvad enten man får dem overført fra e-conomic eller opretter dem manuelt.

13.03.2012

Opsætning af varenumre

Differentierede momssatser på udlæg

Det er nu muligt at have differentierede momssatser på udlægstyperne i TimeLog Project. Det betyder, at når der laves udlæg i TimeLog Project, så kan man vælge, om der skal gøres brug af én standard momssats eller differentierede momssatser alt efter, hvilken type af udlæg det drejer sig om.

Medmindre man på hver udlægstype vælger en specifik momssats, så vil alle udlægstyper have standardmomssatsen tilknyttet. Dette kan rettes til i System administration › Udgifter › Udgiftstyper

13.03.2012-2

Opsætning af differentierede momssatser

Forbedret rapport: Produktionsrapporter › Arbejde - Afdelinger

Denne rapport, som hører med til udvidelsen TimeLog Departments, har undergået små forbedringer og giver nu et bedre overblik over, hvilke afdelinger der benytter andres ressourcer samt, hvilke projekter en afdeling har udført for en anden afdeling.

Bedre brugervenlighed i systemadministrationen

Vi arbejder løbende på at gøre system administrationen, som indeholder alle TimeLog Projects opsætningsmuligheder mere brugervenlig. I denne release har vi ændret flere opsætningsinterfaces, hvor der nu er inline edit-mulighed, hvilket betyder, at oprettelse og redigering sker i samme liste, man kan filtrere listerne samt mulighed for at vælge handling for flere dimensioner på én gang. Følgende opsætninger har været under kærlig behandling:

 • Projekttype
 • Projektkategori
 • Fasetype
 • Udgiftstype
 • Supporttype

Derudover er der sket en omlægning af Kundestatus, som findes i System administrationen › TimeLog CRM › Kundestatus. Nu sker både oprettelse og redigering i samme liste, og vi har skabt tydeligere kommunikation af, hvor de oprettede kundestatusser kan ses i resten af TimeLog Project.

Betydning af de forskellige metatyper:

 • Kunder: De statusser som afkrydses som værende kunder vil blive vist i valglister i projektmodulet
 • Leverandører: Disse statusser vil blive vist i valglister under Indkøb/Udlæg samt Rejseafregning
 • Leads (tidligere kaldet Import): bruges til import af fx ringelister til salgsafdelingen, som ikke skal vises i projektmodulet

 13.03.2012-3

Opsætning af Kundestatus

TimeLog CRM forbedringer

Der er også kommet enkelte forbedringer i udvidelsen TimeLog CRM.

 • Opgavelisten viser nu selve tidspunktet, opgaven skal løses, og kolonnerne er rykket rundt, så der er en bedre sammenhæng mellem informationerne
 • Det er nu muligt at lave en ny opgave uden at tilknytte kontaktperson, så opgaven kun er overordnet tilknyttet en bestemt kunde
 • Når man laver en opfølgning på en opgave, kan man nu tilknytte tidspunkt
 • I pipeline oversigten er der kommet en femte gruppering: opportunity type
 • CRM eksport af kunder inkluderer nu også EAN nr.
 • På en kontaktperson kan prefix såsom Hr., eller initialer angives. Disse medtages i Excel export under kontaktpersoner, så man kan bruge det til evt. kampagner
 • På kundekortet er grupper klappet sammen, så selve kontaktkortet bliver kortere. Dette gøres for at forbedre mulighederne for salgsopfølgning og dermed hurtigt at kunne skrive kommentarer samt hele tiden have overblik over den sidste kommentar på de forskellige emner uden at skulle scrolle ned i interfacet. Dette er også en ændring i TimeLog Project uden TimeLog CRM tilknyttet

 

 

 
Tidsregistrering i Excel