Optimering af forretningen - at vælge eller ikke at vælge...

Ingen beslutning er den dyreste beslutning

Det er ikke altid, at en beslutning er nem at tage, ej heller at den er nem at føre ud i livet. Når tiderne skifter og nye muligheder opstår, er der som regel et grundlag for at lave nogle mere drastiske ændringer, der giver god mening ud fra et indtjeningssynspunkt.

Når man som virksomhed finder ud af, at der er værktøjer eller arbejdsmetoder, der kan være med til at give en større indtjening, minimere administration, skære i unødvendige omkostninger eller lignende, ligger ansvaret for en stor dels vedkommende hos ledelsen for at få taget og ført en beslutning ud i livet.

Henry Ford sagde engang:  

”If you need a machine and don’t buy it, then you will ultimately find that you have paid for it and don’t have it.”

Den direkte betydning er ikke til at tage fejl af; hvis du har brug for nye værktøjer og ikke køber dem, så betaler du for dem ved ikke at tjene de penge, du ellers ville kunne. Altså vil en beslutning om ikke at tage en beslutning minimum koste det samme som at vælge at optimere forretningen – så hvorfor gør alle ikke bare det med det samme?

At vælge ikke at vælge

Vi ser i TimeLog nogle gange, at virksomheder afsætter både uger og måneder af medarbejderes tid til at undersøge markedet for tidsregistrering og projektstyring, men i sidste ende beslutter sig for at ikke at beslutte noget og forblive ved status quo. Det skal de selvfølgelig selv bestemme, men når der nu var taget en beslutning om, at der skal ske ændringer, hvorfor så ikke føre dem ud i livet? Der var jo en årsag til, at man satte projektet i gang.

Uanset hvilket professionelt værktøj der vælges, vil det med stor sandsynlighed give langt større værdi end ikke at vælge noget, simpelthen fordi styringsværktøjer i dag er blevet rigtig gode set over en bred kam. Et professionelt værktøj vil til enhver tid kunne hjælpe virksomheder med at få maskinen til at køre hurtigere, mere stabilt og længere på literen – for lige at blive i en terminologi, der kan henføres til Henry Ford.

Så har din virksomhed fundet ud af, at det vil være en god idé at tage et professionelt styringsværktøj med indover jeres projekter, men fravælger det efterfølgende, så mener Henry Ford – og vi hos TimeLog – at de omkostninger, der er forbundet med ikke at tage skridtet, i sidste ende koster flere penge end at tage det aktive valg.

  Tidsregistrering i Excel