Omkontering af tid i TimeLog Project giver præcis fakturering

Ret tidsregistreringerne og gør faktureringen præcis

En præcis fakturering er vigtig - ikke kun for fakturering og indtægtsgrundlag, men også for virksomhedens image som en reel samarbejdspartner med sine kunder.

Før en kunde faktureres for udført arbejde, er det altid vigtigt, at faktureringsgrundlaget er i orden. Oftest er det projektlederens job at sikre, at faktureringen af timer og opgaver er nøjagtig og passer til kontrakten og kravspecifikationen, før fakturaen sendes ud. Hvis der er fejl i medarbejdernes tidsregistreringer, kan det derfor være problematisk – men det kan I nemt ændre med projektadministrationsrapporten "Omkontering af tid".

Mange fordele ved omkontering af tidsregistreringer

Fordelen ved at flytte tidsregistreringer kommer nok ikke som en overraskelse for jer, der har arbejdet med kundeprojekter. Fakturering bliver først præcis, når tidsregistreringen også er præcis, og ved at kunne omkontere tidsregistreringerne, sikrer man netop dette. Hvis en projektmedarbejder ved en fejl har registreret tiden på et forkert projekt eller forkert fase i projektet, er det muligt for projektlederen at rette dette, før fakturaen oprettes. Og denne rettelse kan gøres, også selvom ugesedlen allerede er blevet lukket. Denne funktion giver derfor maksimal frihed til projektets ledergruppe:

Omkontering af tid 

Rapporten Omkontering af tid tilgås under ”Projektadministration” og linket ”Omkontering af tid” – hvorfra du vælger kunde, projekt, medarbejder og perioden for tidsregistreringen der skal flyttes. Herefter vil TimeLog Project liste alle medarbejderens tidsregistreringer for den valgte periode. Ved hjælp af valglisterne vælges det ønskede projekt og tilhørende fase, hvortil medarbejderens tidsregistrering(er) skal flyttes. Ved flytningen er det endvidere muligt at splitte den enkelte tidsregistrering til to forskellige projektfaser.

Omkontering af tid_2

Gennemgang af medarbejdernes tidsforbrug på opgaver og projekter er en opgave, der skal varetages før oprettelse af fakturaer. Ved at benytte rapportens visningsvalg kan man fremstille meget præcist afgrænsede tabeller, der nemt kan overskues af projektlederen. Dette arbejde vil betyde, at I sikrer en præcis fakturering, der på endnu længere sigt ikke kun giver glade kunder – men også et bedre image som en ærlig og reel samarbejdspartner og leverandør.   

Thomas Gudmandsen

Thomas Gudmandsen
  Tidsregistrering i Excel