Gør ressourcestyring til en leg!

Bedre ressourcestyring

Fremtiden handler for mange virksomheder om bedre udnyttelse af ressourcerne. TimeLog Projects nye ressourceplanlægger, som releases på vores seminar 23. november, giver nye muligheder for effektiv ressourcestyring.

Mange virksomheder kæmper med både daglige og månedlige udfordringer, når ressourcekapaciteten skal beregnes for en periode. Mange faktorer indgår nemlig i ressourceplanlægningen, herunder periodens tidsplaner, kommende opgaver, projektbudgetter- og deadlines.  At have overblik over alle dele på én gang kræver ofte adgang til store mængder data i form af (time)budgetter og arbejdsplaner – og disse skal så forenes på én gang. Ikke kun samlet for hele afdelingen – men også for hver enkelt medarbejder.  Nedenfor kan du se, hvordan vores nye ressourceplanlægger giver et samlet overblik over ressourcesituationen:

Ny Ressourceplanlægger_1 

Effektiv ressourceplanlægning

I TimeLog Project har vi tidligere brugt belastningsrapporten, der viser medarbejdernes samlede belastning baseret på personlige budgetter. Den nye ressourcefunktion gør det langt nemmere at planlægge ressourcerne i detaljer på både virksomheds – og medarbejderniveau. I mange virksomheder styrer ressourcekapaciteten projektplanerne og ikke omvendt. Dette understøtter den nye ressourceplanlægger med sit tabelformat, der giver et solidt overblik og bedre planlægningsmuligheder.

Nye Ressourceplanlægger_2

Nem genplanlægning af ikke-udført arbejde

I de fleste virksomheder er der dage – eller uger – hvor nye hasteopgaver kan gøre det nødvendigt at ellers planlagte projekter og opgaver nedprioriteres for en stund. I TimeLog Project kan I bruge den nye færdiggørelsesanalyse til at genplanlægge ikke-udført arbejde og timer, så I hele tiden har den fulde kontrol over jeres planlægning. Færdiggørelsesanalysen viser hvor meget tid, der er registreret på projekterne - versus hvor meget, der er allokeret. Fra analysen kan man herefter klikke sig direkte ind i ressourceplanlæggeren og omfordele de resterende timer på ny i den kommende periode. Derefter vil belastningen på projektet blive fordelt ligeligt over den kommende periode og endvidere tage hensyn til planlagt ferie og andre interfererende deadlines eller projekter.

Flyt planlagte opgaver til næste periode

Ressourceplanlæggeren sammensmelter den enkle Excel-baserede ressourcestyring og TimeLog Projects automatiske belastningsanalyse. Med få klik kan ressourcekoordinatoren eller projektlederen bestemme, om ikke-udførte opgaver fra forrige uge skal planlægges ind i den kommende periode eller ej. Det nemt håndterbare tabelformat gør det nemt at flytte timer og viser konsekvensen på belastningsprocenten med det samme. Derudover viser rapporten også, hvor TimeLog Project har beregnet arbejdsbelastningen (lys blå farve), og hvor ressourcekoordinatoren har besluttet, hvornår der skal arbejdes på hvilke opgaver (mørk blå farve). Det er en stor forbedring i forhold til den tidligere belastningsrapport, da ingen er i tvivl om, hvilke opgaver der er blevet planlagt bevidst på specifikke tidspunkter. 

 
Tidsregistrering i Excel