Nem ressourcestyring med den nye ressourceplanlægger fra TimeLog

Nyt værktøj til ressourcestyring

Den nye ressourceplanlægger bliver launchet i dag - og den slås nemt til inde i TimeLog Projects systemadministration, hvor den også kan slås fra igen.

I dag launcher TimeLog den nye ressourceplanlægger, som skal erstatte den eksisterende belastningsrapport. Samtidig flytter ressourceplanlægningsværktøjet ud af gruppen Rapporter – Projekter og oversigter og får sin egen hovedgruppe i TimeLog Projects projektadministration ved navn Ressourcestyring. De nye værktøjer blev også demonstreret til TimeLog’s seminar, hvor direktør Søren Lund viste værktøjets funktionalitet i praksis, herunder hvordan man nemt booker timer pr. medarbejder pr. projekt.

Ressourcestyring = det nye årtusindes store udfordring

Ressourcestyring er en svær størrelse for mange virksomheder, fordi der er så mange faktorer, der indgår i planlægningen af opgaver, mennesker og tid. Booket tid versus ikke-booket tid, opgavestatus på projekter, hvor lang tid til deadline? – alle er ting som skal prioriteres og planlægges i de fleste (konsulent)virksomheder. TimeLogs ressourceplanlægger tager højde for alle disse ting – og viser medarbejdernes samlede belastning baseret på budgetter og tidsplaner i et skema, så det giver overblik.

Ny Ressourceplanlægger_1

Det beregnede arbejde har tekstfelter med lyseblå baggrund, og er den del, som TimeLog Project automatisk fordeler ud over resten af opgaverne og fasernes løbetid. Booket arbejde har en mørkere blå baggrund, som viser det planlagte arbejde projektlederen eller ressource manageren, selv har indtastet i ressourceplanen på samme måde som når der navigeres i Excel. I det nye værktøj er det således muligt at fordele timerne ud på de resterende dage og tage hensyn til faktorer som ferie og øvrig belastning fra andre opgaver på andre tidspunkter.

Vælg selv – prøv selv

Hvis du ikke fik set TimeLogs nye ressourceplanlægger til seminaret, så har du mulighed for at bruge den fra i dag, den 5. december. Det nye værktøj skal aktiveres inde i TimeLog Projects systemadministration under Opsætning af menuer og rapporter > Projektadministration og kan også slås fra igen, hvis I måtte ønske den gamle belastningsrapport tilbage. For TimeLog er dette en ny måde at release de nye funktioner på. Vi synes nemlig, at vores kunder selv skal have lov til at bestemme, om – og hvornår – de ønsker at tage værktøjet til ressourcestyring i brug. Hvis du ønsker at lære mere om, hvordan du bruger det mest effektivt, kan du læse mere i vores whitepaper om ressourcestyring her.

Christoffer Lanstorp

Christoffer Lanstorp