Online undersøgelser - TimeLogs vej til vækst

Brug online undersøgelser og kom foran konkurrenterne!

Online spørgeskemaer behøver ikke kun at handle om politisk ståsted eller vaskepulver – de kan også være et stærkt redskab til intern organisationsudvikling ved at vise uudnyttede konkurrencefordele.

Ved du, hvad dine medarbejdere ved - og ikke ved??
Er der videnhuller - og ved du hvorhenne?
Er alle medarbejderne klar over virksomhedens strategi, værdier eller øvrige forhold og har det en betydning ?

Se udviklingspotentialet for medarbejderne og organisationen som helhed

En fælles online undersøgelse er en meget overskuelig metode til at give et overblik over områder, der kan forbedres i den fælles og individuelle videnpool i virksomheden. Der findes utallige online services til at foretage undersøgelser – det vigtige er at finde et redskab, der matcher jeres behov for fx videre dataanalyse og brugervenlighed for både medarbejdere og ledelse.

Vigtigt er det dog at huske på, at resultatet kun er så godt som de spørgsmål, der stilles. Det vil sige, at er jeres spørgsmål overordnede – så vil resultatet også kun give et overordnet fingerpeg og omvendt – for specifikke, detaljerede spørgsmål kan forvirre medarbejdere med mere overordnede opgaver.

Generelt vil en blanding af specifikke og generelle spørgsmål være at foretrække. Det kan dog være givende at lave nicheundersøgelser for at få en præcis afdækning af niveauet i en specifik afdeling.

Også TimeLog bruger online undersøgelser til at teste medarbejderne

For nylig deltog alle medarbejdere i TimeLog i en online undersøgelse. Testens omdrejningspunkt var viden om en bred vifte af funktioner og processer i TimeLog Project samt vores overordnede strategi fremadrettet.

Målet var at få indsigt i, hvor både det samlede og individuelle vidensniveau kan forbedres og udvikles i fremtiden. Med flere nyansættelser i 2012 ligger der fx en vigtig opgave i at løfte denne medarbejdergruppes viden, hvorfor ledelsen nu kan målrette opgaverne endnu bedre. 

Test af medarbejdernes produktviden har altså flere fordele:

 • Testen kan vise det samlede vidensniveau i virksomheden for alle medarbejdere på en neutral og anonym måde.
 • Kan give vigtige fingerpeg om, hvor den fælles – og individuelle – viden skal opgraderes og optimeres.
 • Kan hjælpe andre afdelinger, så de ved hvilke medarbejdere, de skal henvise kunder til.
 • Kan foretages hvert eller hvert halve år, og dermed kan I måle, hvorvidt læringsindsatsen har båret frugt.
 • Data kan analyseres med statistiske værktøjer og give fingerpeg om uudnyttet potentiale. Eksempelvis svarer halvdelen af medarbejderne forkert på et generelt spørgsmål, mens alle har de tre sværeste spørgsmål rigtige. Korrelationsanalyser kan være et redskab til at afdække sammenhænge, som I ellers ikke ville have set.

Brug det til nye medarbejdere

Når testen er gennemført, vil I – sort på hvidt – se, hvilke områder, der skal forbedres, både hos den enkelte medarbejder og blandt alle ansatte.

Online undersøgelser af vidensniveauet i virksomheden kan også bruges til at ”træne” nye medarbejdere i deres første tid i virksomheden.

Det kommer sikkert heller ikke som en overraskelse, at online undersøgelser også tilbyder et væld af muligheder for at øge kvaliteten af service og salgsarbejdet især. Med en stærk kollektiv viden står I nemlig stærkere i konkurrencen om kunderne. Udtrykket ”viden er magt” har virkelig sin berettigelse her.

10 gode råd til at gennemføre en online undersøgelse:

 • Sørg for at alle medarbejdere i virksomheden deltager i undersøgelsen.
 • Lav testen på et aftalt tidspunkt og ikke blot når ”folk har lyst eller tid” – det skal være en fælles/samlet oplevelse.
 • Gennemgå resultaterne i et fælles fora, hvor alle er til stede og svarene er anonyme.
 • Sørg for at alle medarbejdere kan stille spørgsmål til testen efterfølgende, og at data til brug i resten af organisationen altid er af anonym karakter.
 • Det kan være smart at udvælge en overordnet ansvarlig, der laver spørgsmålene.
 • Giv medarbejderne mulighed for at se deres egne resultater, så de i fred og ro kan se, hvor deres personlige udviklingspotentiale befinder sig.
 • Brug ”videnhullerne” aktivt i det kommende arbejde – lad fx medarbejderne få nye opgaver, der kan relatere sig til de områder, de mangler viden omkring. Det kan på længere sigt øge motivationen i arbejdet.
 • Brug evt. nogle af de lidt mere tricky spørgsmål til quizzer ved interne arrangementer, som flere har mulighed for at svare på samtidig – det kan være en god og uformel indgang til at videndele.
 • Ligesom i professionelle undersøgelser, kan det være en motiverende faktor at udlove præmier til de medarbejdere, der klarer testen bedst.
 • Det kan være givtigt at lave en opfølgende test nogle måneder efter første undersøgelse, med de samme spørgsmål, så det er muligt at se, hvorvidt medarbejdernes viden er forbedret.

Læs mere om gode råd til spørgeteknikker og spørgeskemaer her.

Anette Bangsfelt

Anette Bangsfelt
  Tidsregistrering i Excel