Kør internationale projekter i fremmed valuta i TimeLog Project

Kør projekter i forskellige valutaer

Opret, administrér og fakturér projekter i fremmed valuta og håndter udlæg og rapportering uden ekstra valutakonvertering. Den nye valutafunktion gør hverdagen meget nemmere, hvis I arbejder med mere end én valuta.

Efter mere end 2000 udviklingstimer lancerer vi en valutafunktion, som mange af vores kunder har efterspurgt. Det bliver muligt at lave valuta- og landespecifikke ydelser, der tager hensyn til lokale forhold uden besværlige omveje eller omregninger frem og tilbage, når der skal rapporteres tilbage til moderselskabet. Ligeledes bliver håndteringen af udlæg også langt nemmere, da det nu er muligt at registrere udlæg i samme valuta som projektet.

Lad medarbejdere arbejde til lokale priser

Med den nye funktionalitet kan en medarbejder, der registrerer tid i en anden afdeling eller land, tilpasse sin timepris til det pågældende lands forhold. Det betyder, at hvis en dansk medarbejder skal lånes ud til en afdeling i USA, kan timeprisen justeres efter priserne til de amerikanske kunder – og besværet ved bagefter at omregne medarbejderens timepris til den danske valuta er hermed væk. Dette er naturligvis rigtig smart for virksomheder med udenlandske datterselskaber eller lign. – men også for europæiske selskaber, der bruger Euro over hele linjen får glæde af at kunne oprette landespecifikke prislister på deres ydelser.

Valutaen følger kunden

TimeLog Projects valutafunktion er et stort skridt i den rigtige retning for at komme mange af vores internationale kunder i møde. Med valutafunktionen bliver det nemlig muligt at følge kunden helt fra pipelinen i TimeLog Projects CRM-modul til udskrivningen af fakturaer – alt sammen i samme valuta hele vejen igennem og uden ekstra valuta-konverteringer.

Enkel valutarapportering med mange fordele

I rapporteringen kan I med den nye valutafunktion vælge at få vist projekterne i enten projektvaluta, systemvaluta eller valuta efter eget valg. Dette gør det nemmere at sammenligne performance fx mellem udenlandske afdelinger og moderselskabet. Det giver et solidt datagrundlag for at sammenligne eksempelvis interne/eksterne timeregistreringer pr. medarbejder pr. land eller faktureringsgrad på tværs af afdelinger og/eller lande. I vælger selv, hvor bredt eller dybt behovet er afhængig af, om I ønsker at se projekternes værdi i projektvaluta, systemvaluta eller valuta efter eget valg.

Forskel på versioner og udgaver

Om I er Team-, Business- eller Enterprise-kunde afgør graden af funktionalitet. Den fulde udnyttelse af valutafunktionen kræver opgradering til Enterprise-versionen af TimeLog Project, mens Team-kunder kun vil kunne bruge systemets standardvaluta, der var installeret fra start. 

 

Læs mere om valutahåndtering i dokumentet:

TimeLog Project 5.7 - Nyheder & forbedringer

 

  Tidsregistrering i Excel